UGS Nezavisnost podržava borbu Udruženja radnika na internetu

Udruženi granski sindikat Nezavisnost smatra da je opravdan zahtev Udruženja radnika na internetu upućen Vladi da se postupanje poreskih organa obustavi, te da se pregovorima pronađe adekvatno rešenje o pravnom statusu radnika na internetu.

Podrška Nezavisnosti usledila je kao odgovor na pismo koje je URI uputilo toj sindikalnoj centrali.

Iznenada, u godini virusa korona i rastuće globalne ekonomske krize, Poreska uprava odlučila je da počne sa masovnim oporezivanjem radnika na internetu na najstroži mogući način – sve prilive iz inostranstva (bez obzira na to po kom osnovu su primljeni), sa porezom (iako u Zakonu o porezu na dohodak nema kategorije prihoda iz inostranstva stečenih radom na internetu), sa doprinosima (koje nismo mogli da koristimo), sa zateznim kamatama i do 80% od ukupnih prihoda zarađenih u poslednjih pet godina, poručuju iz URI.

Podsetimo, Udruženje radnika na internetu je nastalo pre manje od mesec dana kao reakcija na poziv Poreske uprave fizičkim licima da podnesu poreske prijave i plate porez na prilive iz inostranstva. Ovaj poziv je najpre objavljen na Fejsbuk stranici, a potom na vebsajtu Poreske uprave, što je izazvalo veliku zabrinutost onih koji ostvaruju prihode preko interneta, o čemu je Mašina već pisala. Ukoliko država ne izađe u susret radnicima na internetu, oni će biti primorani da plate poreze i doprinose sa kamatama za pet godina unazad, što može da iznosi i 80% od ukupnih primanja u tom periodu.

U pismu URI skreće pažnju i na suštinske probleme koje proističu iz neregulisanog statusa radnika na internetu:

Iako je Srbija deseta u svetu po broju radnika na internetu, naš Zakon o radu ih i dalje ne prepoznaje. Ne postoji nikakva socijalna zaštita, pravo na bolovanje, trudničko i porodiljsko odsustvo, sigurnost zaposlenja, zaštita od otkaza i mobinga, pravo na podizanje kredita, niti je moguće sklopiti ugovore o radu koji štite prava radnika. Radnici na internetu nemaju pravo da osnuju sindikat.

Prema rezultatima istraživanja Centra za istraživanje javnih politika broj radnika koji posluju preko interneta je oko 100.000 hiljada, i ovaj broj možemo smatrati konzervativnim budući da istraživanje ne obuhvata sve kategorije dotične sfere rada. Međutim i s tom cifrom govorimo o 2,19% radno sposobnih u Srbiji.

Udruženje radnika na internetu (URI) uputilo je sredinom novembra javni poziv na „solidarni digitalni protest“ koji za cilj ima da slanjem mejlova i telefonskim pozivima nadležnim institucijama pokaže koliko ima nezadovoljnih radnika koji se ne slažu sa, kako kažu, zastrašivanjem frilensera.

A.J.

Prethodni članak

Kome smetaju umetnici?

Prvo Ministarstvo kultura, dekolonijalizacije i depatrijarhalizacije osnovano u Boliviji

Sledeći članak