Veća ovlašćenja za komunalce

foto: Marko Miletić / Mašina

Skupština Srbije usvojila je danas Zakon o komunalnoj miliciji koji će „komunalcima“ dati nekoliko novih ovlašćenja a lokalnim samoupravama mogućnost da same formiraju ove službe.

Kako saopštavaju iz vlade, zakon će „omogućiti opštinama da, u saradnji sa policijom, preuzmu i realizuju sopstveni deo odgovornosti za komunalni red u opštini i bezbedno i uređeno životno okruženje građana“.

Od sada će komunalni milicioneri biti zaduženi za uvođenje i kontrolisanje „komunalnog reda“ u uniformi ali i civilu, uz dozvolu upotrebe biber-spreja i prava pozivanja na informativni razgovor, provere identiteta svedoka kršenja propisa, podnošenja zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, kao i zaustavljanja i pregleda vozila.

Vlada je dala saglasnost za zapošljavanje i povećanje broja angažovanih lica u Komunalnoj miliciji koju će od sada moći da organizuju i opštine, a ne samo gradovi. O broju angažovanih milicionera će odlučivati svaka lokalna samouprava, zavisno od potrebe.

Zamenik gradonačelnika Beograda, Goran Vesić je ranije izjavio da će „novi zakon omogućiti brži prijem pripadnika MUP-a u radni odnos u komunalnu miliciju, jer su oni osposobljeni za obavljanje poslova i primenu ovlašćenja komunalnog milicionara na terenu, sa obavezom polaganja teoretskog dela stručnog ispita“.

Kako prenosi Danas, istraživač Beogradskog centra za bezbednosnu politiku Saša Đorđević je prilikom usvajanja Predloga zakona o komunalnoj miliciji izjavio da novi zakon lokalnim moćnicima u Srbiji dozvoljava „da imaju svoje ljude koji će moći da upotrebljavaju sredstva prinude kao što su fizička snaga, lisice, biber sprej i palicu“ i dodao da u okruženju nedovoljno razvijenih mehanizama kontrole ovo može biti „vrlo opasno“.

Obzirom da naziv „policija“ mogu da koriste samo Ministarstvo odbrane i Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP), naziv Komunalne policije je promenjen u Komunalna milicija.

I.P.

Prethodni članak

Otvorena je izložba o migraciji i radnoj eksploataciji „Tišina je ovde gluvoća“

Pobeda konzervativaca u Grčkoj

Sledeći članak