„Za društvo u kojem će ljudi biti važniji od profita“ – XII kongres Socijaldemokratske unije

Izvor: Socijaldemokratska unija

12 redovni Kongres Socijaldemokratske unije je ujedno završnica procesa ujedinjenja levih snaga u parlamentarnu borbu, koji je započet na poziv te partije 2018. godine. Kongres izbornog karaktera održava se tokom današnjeg i sutrašnjeg dana.

Prema saopštenju partije, Glavni odbor SDU je usvojio predloge novog Programa i programskog dokumenta Deklaracije o radničkim pravima, kao i predlog novog Statuta, sa predlozima izmena imena stranke Socijaldemokratska unija u Partija radikalne levice, programskih ciljeva stranke u skladu sa predlogom novog Programa, promenom naziva Socijaldemokratske omladine u Radnička omladina i Foruma žena u Front žena.

U saopštenju se ističe da je proteklih godina prosces ujedinjenja levih organizacija nastavljen kroz zajedničku saradnju protiv nasilnih iseljenja, protiv izgradnje minihidroelektrana, i kroz ujedinjenje pojedinki i pojedinaca iz Levog samita Srbije, Diema25, članica i članova studentskog pokreta iz Novog Sada i Beograda.

Prema predlogu novog programa Partija radikalne levice će se boriti za socijalističko društvo zasnovano na jednakosti, solidarnosti, slobodi, demokratiji, internacionalizmu, antiimperijalizmu i antifašizmu, za društvo u kojem će ljudi biti važniji od profita:

Zalažemo se za Srbiju kao sekularnu republiku u kojoj su garantovani dostojanstven rad slobodan od izrabljivanja, krov nad glavom, zdrava hrana i životna sredina, besplatno zdravstvo i obrazovanje, rodna ravnopravnost i prava manjina.

Zbog epidemiološke situacije i poštovanja propisanih mera od strane republičkog Kriznog štaba, Kongres se održava online.

A.J.

Prethodni članak

Posrbljavanje Beograda

Osnovana Partija radikalne levice

Sledeći članak