Zašto nam trebaju nove stambene politike

 

U maju 2016. godine u okviru projekta Kritička mašina, Iva Marčetić je održala predavanje o problemu evropskih stambenih politika koje su u prošlosti razrađivale opsežne modele socijalnog stanovanja. Danas je situacija sasvim drugačija – strah od deložacija i ekstremnog siromaštva sve je prisutniji, dok je veliki broj mladih primoran da živi sa roditeljima, bez perspektive i mogućnosti za rešenjem stambenog pitanja

U okviru predavanja „Zašto nam trebaju nove stambene politike“ dat je pregled modela socijalnog stanovanja, njegovih osnova, značaja socijalnih politika stanovanja za razvoj i mogućnost socijalne inkluzije u urbanim sredinama kao i dosega i uticaja pokreta za pravo na stanovanje u promeni statusa quo.

Neoliberalna ekonomija je u poslednjih četiri decenije odlučujuće izvršila uticaj na to kako i gde živimo. Savremena kapitalistička akumulacija razorno je uticala na dinamiku gradskog života – od problema deindustrijalizacije, porasta nestabilnih ekonomija u sektoru uslužnih delatnosti, ubrzanih procesa urbane regeneracije, privatizacije javnog transporta, komodifikacije kulturne proizvodnje. Takva gradska politika vođena „investitorskim urbanizmom“ sve većem delu stanovništva uskratila je bazičnu stambenu i komunalnu infrastrukturu, poput prostora za stanovanje, socijalizaciju i rekreaciju, obrazovanje, javni transport…

Prethodni članak

Sprečeno iseljavanje porodice Timotijević

Još jedan protest radnika i radnica IMT-a

Sledeći članak