Žene rađanje odlažu zbog angažovanja na privremenim i povremenim poslovima

Inicijativa Mame su zakon je u sredu održala konferenciju povodom završetka projekta „Porodiljsko odsustvo - pravo, a ne privilegija“ na kojoj su predstavljeni zaključci istraživanja i analize koja je sprovedena u proteklih godinu dana.

Predsednica ovog udruženja Tatjana Macura navela je da je u oktobru prošle godine urađeno jedno važno istraživanje koje je pokazalo ko su zapravo žene za čija se prava ova inicijativa bori.

Zaključak ovog istraživanja je, kako je navela Macura, da žene rade na privremenim i povremenim poslovima najčešće duže od dve godine, jednako i u privatnom i u javnom sektoru. Macura je navela i da odluku o planiranju porodice žene angažovane pod ovakvim ugovorima odlažu u odnosu na to kakve će radne angažmane imati, odnosno da li će imati Ugovor o radu.

Ona je takođe dodala da se radi najčešće o visokoobrazovanim ženama koje su upoznate sa svojim pravima, starosne grupe između 25 i 35 godina, „i koje žive u nadi da će se njihov status u međuvremenu promeniti kako bi ono što one u stvari žele mogle i da realizuju“ dodala je Macura na konferenciji.

Macura je izjavila ovom prilikom i da je ova inicijativa uz pomenuto istraživanje uradila i jednu analizu koja je pokazala da u zemljama članicama Evropske unije ovakva praksa ne postoji, i navela da je cilj da se položaj žena u Srbiji i njihovih radnih prava izjednači sa onim u Evropskoj uniji, kao i predlog izmena Zakona o radu.

Marica Bursać, sekretarka undruženja Mame su zakon izjavila je da su ugovori o privremenim i povremenim poslovima uneti u zakone 2005. godine sa nominalnim ciljem da se oni zasnivaju na sezonskim poslovima, odnosno kada je potrebno angažovati dodatnu radnu snagu kada je to potrebno.

„Međutim, danas se ovi ugovori koriste za iste poslove za koje se potpisuju Ugovori o radu“ rekla je Bursać i navela primer da žene sa ugovorom o privremenim i povremenim poslovima rade na redovnim poslovima u javnoj upravi. Ona je navela da one radnice koje su angažovane na ovakav način nemaju ista prava kao i zaposlene sa Ugovorom o radu:

„Nemaju pravo na bolovanje, na plaćeni dnevni, nedeljni, godišnji odmor, nemaju pravo na sindikalno organizovanje, žene samim tim ne mogu da održavaju trudnoću, odnosno ne mogu da koriste trudničko bolovanje, nemaju pravo na porodiljsko odsustvo ni odsustvo sa rada radi brige deteta“ navela je Bursać.

„Žene koje ostanu u drugom stanju, ostaju i bez posla“ navela je Bursać i dodala da je istraživanje pokazalo da su žene u najreproduktivnijem periodu u najvećem broju zaposlene upravo na ovim nestandardnim i nesigurnim ugovorima o radnom angažovanju.

Zakon o radu nije u skladu sa Ustavom Republike Srbije jer ne garantuje svim ženama ista prava i zaštitu materinstva, navela je Marica Bursać, sekretarka undruženja Mame su zakon.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković je podsetila na nekoliko obraćanja Ustavnom sudu u cilju zaštite prava trudnica i porodilja kada je u pitanju Zakon o finansijskoj podršci porodicama sa decom, o čemu ste ranije mogli da čitate na Mašini.

Ona je ovom prilikom ocenila da favorizovanje radnog angažovanja kod poslodavca u odnosu na druga radna angažovanja poput samozapošljavanja, preduzetništva ili angažovanja po privremenim i povremenim poslovima nema osnov, te da je dobar znak da je Ustavni sud prepoznao i potvrdio argumente Poverenice i Inicijative Mame su zakon po ovom Zakonu.

Ona je ocenila da ugovori o privremenim i povremenim poslovima nesporno imaju uticaja na odlučivanje o rađanju dece i proširenju porodice. Poverenica je navela da istraživanja pokazuju da je sve veći broj različitih oblika radnog angažovanja i dodala da je potrebno sagledati i demografsku situaciju i nju uzeti u obzir.

„Demografsku sliku naše zemlje već duže vremena karakteriše demografsko starenje, i visoka prosečna starost stanovništva kao rezultat krupnih promena koje su se dešavale u porodičnoj strukturi tokom čitavog dvadesetog veka, a koji su prouzrokovani prvenstveno dugogodišnjim opadanjem stope fertiliteta a rastom stope mortaliteta i naravno migracionim kretanjima“ navela je Janković i podsetila da prema prvim rezultatima popisa u Republici Srbiji znamo da imamo 6,9 odsto manje stanovništva u odnosu na prethodni popis.

Predsednik Saveza samostalnih sindikata Beograda Dragan Todorović izjavio je da se mnogo toga promenilo na tržištu rada pa kako sindikati prave iskorak u temama kojima se bave tako, kako kaže, i organizacije civilnog društva počinju da se bave Zakonom o radu. Stvari su kompleksnije, rekao je Todorović, i ne možemo više po segmentima da gledamo stvari.

„Promena Zakona o radu 2014. godine, neki se možda sećaju, sindikati su bili protiv“ podsetio je Todorović i dodao da danas postoji saglasje da Zakon o radu treba menjati, ali da država ćuti. Todorović je rekao da unazad tri Ministrstva rada od 2018. godine, imaju svest o negativnim stranama angažovanja na privremen i povremene poslove, i da ih treba ukinuti jer, kako kaže, su osnova za diskriminaciju, te da ih nigde u Evropi i svetu nema.

O ovoj inicijativi, položaju žena u društvu i radnim pravima žena možete detaljnije čitati na Mašini.

I.P.

Prethodni članak

Rešenje problema modne industrije zahteva zaštitu i radnih prava i životne sredine

Zbog pristupnih puteva vidikovcu na Kablaru žrtvuje se šuma, kažu aktivisti

Sledeći članak