Značajan porast polno prenosivih bolesti u svetu

Novi podaci Svetske zdravstvene organizacije ukazuju na povećanu učestalost polno prenosivih bolesti, kao i stalnu opasnost od HIV-a i virusnih hepatitisa.

Globalne epidemije HIV-a, virusnog hepatitisa i polno prenosivih infekcija i dalje predstavljaju značajne izazove za javno zdravlje, uzrokujući 2,5 miliona smrtnih slučajeva svake godine, prema novom izveštaju SZO, „Implementacija globalnih strategija zdravstvenog sektora o HIV-u, virusnom hepatitisu i polno prenosivim infekcijama, 2022–2030”.

Novi podaci pokazuju da se polno prenosive bolesti povećavaju u mnogim regionima. U 2022. godini, države članice SZO postavile su cilj smanjenja godišnjeg broja zaraženih sifilisom odraslih do 2030. godine, sa 7,1 milion na 0,71 milion. Ipak, novi slučajevi sifilisa među odraslim osobama starosti 15-49 godina porasli su za više od milion u 2022. godini i dostigli 8 miliona. Najveći porasti zabeleženi su u Americi i Africi.

Povećana učestalost polno prenosivih infekcija

Četiri izlečive polno prenosive infekcije – sifilis, gonoreja, hlamidija i trihomonijaza – predstavljaju preko milion infekcija dnevno. Izveštaj beleži porast sifilisa odraslih i majki (1,1 milion) i povezanog kongenitalnog sifilisa (523 slučaja na 100.000 rođenih beba godišnje) tokom pandemije COVID-19. U 2022. bilo je 230.000 smrtnih slučajeva povezanih sa sifilisom.

Novi podaci takođe pokazuju porast multirezistentne gonoreje. Od 2023. godine, od 87 zemalja u kojima je sproveden pojačani nadzor antimikrobne rezistencije gonoreje, 9 zemalja je prijavilo povišene nivoe (sa 5% na 40%) otpornosti na ceftriakson, poslednju liniju lečenja gonoreje. SZO prati situaciju i ažurirala je svoj preporučeni tretman za smanjenje širenja ovog multirezistentnog soja gonoreje.

U 2022. godini zabeleženo je oko 1,2 miliona novih slučajeva hepatitisa B i skoro milion novih slučajeva hepatitisa C. Procenjeni broj smrtnih slučajeva od virusnog hepatitisa porastao je sa 1,1 milion u 2019. na 1,3 miliona u 2022. uprkos efikasnim alatima za prevenciju, dijagnostiku i lečenje.

Podaci SZO govore da je broj novih HIV infekcija smanjen je samo sa 1,5 miliona u 2020. na 1,3 miliona u 2022. godini. Smrtnost od HIV-a i dalje je visoka. U 2022. godini bilo je 630.000 smrtnih slučajeva povezanih sa HIV-om, od kojih se 13% dogodilo kod dece mlađe od 15 godina.

A.G.A.

Prethodni članak

Paravojska na Baliju „brani“ korporacije od aktivista koji se bore za svačije pravo na vodu

Sve više prozjumera – uskoro na mreži i aktivni kupci, javlja Energija Balkana

Sledeći članak