Oboren je svetski rekord – u dugovanju

Izvor: www.kremlin.ru

Izvor: www.kremlin.ru

Globalni dug je narastao na rekordnih 164 hiljada milijardi dolara, prema podacima Međunarodnog monetarnog fonda.

U novom izdanju Fiscal Monitor-a MMF ukazuje na zabrinjavajući rast globalnog duga, koji sada iznosi 225% globalnog BDP-a. U ovakvim okolnostima države će imati teškoće da adekvatno odgovore na recesije, odnosno da otplaćuju dugove, upozorava ta međunarodna institucija.

Svega tri države, SAD, Japan i Kina, su odgovorne za više od polovine globalnog duga.

Udeo duga u BDP-u je iznad 85% u preko jedne trećine razvijenih ekonomija. Najveći je u Japanu sa 236%, zatim sledi Italija sa 132% i SAD sa 108%.

Preporučeni članci

Smatramo da je jako važno da kritičko novinarstvo ostane van komercijalnih interesa.

Podržavajući naš rad individualnim donacijama iz zemlje i inostranstva pomažete nam da ostanemo nezavisni.

Sva podrška je dobrodošla!

 

DONIRAJTE