Apel za poboljšanje radnih prava platformskih radnika

Sindikati, nevladine organizacije i radničke zadruge su objavile zajednički apel evropskim institucijama za delotvornu Direktivu o poboljšanju uslova rada u platformskoj ekonomiji.

protest dostavljača koji rade preko aplikacija

Ne protivimo se digitalizaciji, ali smatramo da ona uvek treba da obezbedi socijalna poboljšanja, da poštuje uslove rada i da se razvija u saradnji sa radnicima i sindikatima, navodi se u saopštenju koje potpisuju sindikati, zadruge i nevladine organizacije.

Evropska konfederacija sindikata navodi da dok neke digitalne platforme sarađuju sa samozaposlenim radnicima, mnoge se i dalje predstavljaju kao digitalna tržišta koja samo olakšavaju ponudu i potražnju između firmi koje vrše usluge i klijenta. EKS dodaje da se na ovaj način platforme oslanjaju na sisteme ocenjivanja radnika i upravljanje algoritmima, što je samo jedan od oblika kontrole. „Ova grupa digitalnih platformi za rad zasnovala je svoj poslovni model na stvaranju trke do dna u pravima kroz jačanje konkurencije među radnicima, stavljajući rizike aktivnosti na njihova ramena i funkcionišući u zakonodavnom vakuumu kako bi maksimizirali korist“, navodi EKS.

Konkurentnost ne bi trebalo da potiče od pritiska na radna prava, poručuju potpisnici apela i dodaju da je posao održiv samo ako se poštuju radna prava.

Ove zloupotrebe takođe imaju štetan uticaj na evropsko društvo, jer ne samo da narušavaju uslove rada i kvalitet života radnika, već i negativno utiču na tradicionalnu industriju i javne prihode. S obzirom da se ovaj model širi na nove sektore, potrebna je ambiciozna zakonodavna akcija kako bi se izbegli štetni uticaji na održivost tradicionalnog poslovanja kroz nelojalnu konkurenciju, poručuju potpisnice apela.

„Takozvana ‘platformska ekonomija’ nije poseban deo ekonomije. Ne postoji ništa strukturalno novo u vezi sa ‘radom na platformi’ što bi sprečilo opšte radno pravo i sposobnost sindikata i poslodavaca da kolektivno pregovaraju da ga regulišu. Rad na platformi je, na kraju krajeva, rad, a ekonomska aktivnost digitalne radne platforme je, na kraju krajeva, deo ekonomije.

Usvajanje regulatornog instrumenta na nivou EU trebalo bi da ima za cilj usvajanje minimalnih standarda zaštite radi zaštite prava radnika, i u tom pogledu nema razlike od ostatka sveta rada“, navodi se u apelu.

Evropska komisija je 9. decembra 2021. predstavila predlog Direktive o poboljšanju uslova rada u radu platforme, o čemu ste mogli da čitate na Mašini.

Podsetimo, predlog Direktive Evropske komisije iz 2021. obuhvata niz kriterijuma za određivanje da li je neka platforma stvarni poslodavac radniku. Ako platforma zadovoljava makar dva od tih kriterijuma smatraće se da bi ona morala biti poslodavac, čitali ste na našem portalu. Platforme bi mogle da osporavaju da su određenim radnicima stvarni poslodavci, ali bi to morale i da dokažu – umesto prakse po kojoj radnica ili radnik moraju da dokazuju da su „pravi“ zaposleni.

Pregovori o usvajanju Direktive su u finalnoj fazi. Ako bi bila usvojena, članice EU bi imale rok od dve godine da sa njom usklade svoje zakonodavstvo.

I.P.

Prethodni članak

Portugalska vlada pala zbog korupcije u vezi sa litijumom

ULUS i NKSS organizuju akciju „Nisam u javnom interesu“

Sledeći članak