Beograd u pokretu traži reciklažna dvorišta i zbrinjavanje otpada

U Beogradu postoji hitna potreba za reciklažnim dvorištima, zbrinjavanjem divljih deponija i komunalnog otpada, poručuju iz organizacije.

Organizacija „Beograd u pokretu – Pokreni se“ apeluje da je neophodno izgraditi reciklažna dvorišta i pretovarne stanice kako bi se smanjili troškovi građana i unapredila efikasnost sistema upravljanja otpadom.

Iz ove organizacije poručuju da je hitno potrebno preduzeti pomenute korake, budući da su sve veći zahtevi na polju modernizacije upravljanja otpadom.

„Kada je 2016. godine otvoreno prvo reciklažno dvorište na Novom Beogradu, najava gradske uprave o otvaranju ukupno 14 takvih objekata do kraja 2018. godine nije ostvarena. Lokalnim planom upravljanja otpadom za period od 2021. do 2030. godine predviđeno je da Beograd ima 17 reciklažnih dvorišta, po jedno na svakoj opštini”, navodi se u saopštenju organizacije.

Nikola Radin, izvršni direktor organizacije „Beograd u pokretu-Pokreni se”, naglašava da se način upravljanja otpadom nije promenio decenijama. „Proces pražnjenja sudova za otpad, odvoz i deponovanje otpada i danas se odvijaju na isti način kao pre pola veka“, izjavio je Radin.

Po njegovim rečima, izgradnjom reciklažnih dvorišta i pretovarnih stanica postiglo bi se značajno smanjenje troškova iz budžeta grada Beograda, što bi moglo da uštedi nekoliko milijardi dinara godišnje:

„Pretovarne stanice bi omogućile primarnu reciklažu i kompresovanje otpada, čime bi se smanjila potreba za transportom na deponiju Vinča. Odnos 7:1 između kamiona koji dovoze otpad i vozila koja ga odvoze sa pretovarnih stanica značio bi efikasniji transport”, objašnjava Radin.

Prema rečima Radina, ovakav „pametan“ način upravljanja otpadom ne samo da bi unapredio efikasnost sistema, već bi direktno doprineo uštedi u budžetu za nekoliko milijardi dinara.

„Upravljanje otpadom,recikliranje i dobijanje nove energije ključni su za dekarbonizaciju, zaštitu životne sredine kao i ekonomično, efikasno i efektivno trošenje novca poreskih obveznika grada Beograda“, zaključuje se u saopštenju.

I.K.

Prethodni članak

Žene jedu manje i poslednje

Studentski protesti za Palestinu širom sveta

Sledeći članak