CHILD10 i Astra: Trgovina devojčicama u cilju seksualne eksploatacije i dalje veliki problem u Evropi

Organizacija Astra i ostale članice Fondacije CHILD10 pozivaju na hitnu preventivnu akciju povodom sprečavanja trgovine decom, pre svega devojčicama, u cilju seksualne eksploatacije.

Organizacija Astra i ostale članice Fondacije CHILD10 koje su posvećene iskorenjivanju trgovine decom su povodom današnjeg, Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima, sastavile zajedničko saopštenje upućeno vladama evropskih zemalja, uključujući i zemlje u procesu pridruženja, u kojima ih pozivaju na hitnu preventivnu akciju povodom sprečavanja trgovine decom, pre svega devojčicama, u cilju seksualne eksploatacije.

Organizacije navode da je trgovina ljudima i seksualno iskorišćavanje dece, posebno devojčica, radi ostvarenja zarade i dalje u porastu uprkos sve većim naporima na suzbijanju ove pojave:

„Tokom pandemije postalo je očigledno da se društvene mreže i druge onlajn platforme sve više koriste za vrbovanje i eksploataciju devojaka i devojčica.“ navodi se u saopštenju.

Organizacije napominju da se vrbovanje dece radi zarade, bila ona podvrgnuta seksualnoj eksploataciji ili nekom drugom vidu trgovine ljudima, i dalje vezuje za društveno-ekonomski nestabilna područja i socijalno ugrožene grupe, mnoge devojčice koje postanu žrtve trgovine ljudima ili seksualne eksploatacije u poslednje vreme ne pripadaju nijednoj rizičnoj grupi.

Prema navodima organizacija, u Srbiji je tokom prošle godine zvanično identifikovano 59 žrtava trgovine ljudima, od tog broja 24 žrtve su bila deca, 16 devojčica i 8 dečaka. Među seksualno eksploatisanim osobama 50% činile su devojčice, koje su u trenutku vrbovanja imale između 12 i 15 godina.

Ove godine do kraja septembra zvanično su identifikovane 34 žrtve trgovine ljudima, među njima je i 10 devojčica, navodi se u saopštenju i dodaje da stručnjaci i stručnjakinje upozoravaju da je ovaj broj daleko veći.

Fondacija Child10, njene članice i Astra navode da kako bi se sprečilo širenje ovog zabrinjavajućeg trenda, hitno treba povećati napore usmerene na prevenciju i rešavanje uzroka trgovine decom radi seksualne eksploatacije:

„Važan korak u takvim preventivnim naporima je osigurati da se zemlje širom Evrope posvete osnaživanju devojčica tako što će se u obrazovne sisteme uključiti moduli koji govore o trgovini ljudima uopšte i trgovini ljudima u cilju seksualne eksploatacije u onlajn prostoru i van njega, kao i o načinima zaštite, zdravim odnosima, konceptu seksualnog pristanka i ravnopravnosti među polovima“, navodi se u saopštenju.

„Podsećamo vlade naših zemalja, uključujući i Vladu Republike Srbije, da su ovi obrazovni moduli u skladu sa pristupom zasnovanim na pravima deteta i da ih treba formirati u saradnji sa organizacijama civilnog društva koje imaju neprocenjivo znanje i iskustvo u ovoj oblasti.“ poručuju iz Astre.

I.P.

Prethodni članak

Demonstracije protiv fašizma u Rimu

Poraz partije Die Linke je ozbiljno upozorenje za levicu

Sledeći članak