Danas Izborna Skupština ULUS-a: borba umetnika i umetnica za sopstvena radna prava i bolje uslove rada

Paviljon Cvijeta Zuzorić; Foto: Srđan Veljović.

Izborna Skupština Udruženja likovnih umetnika Srbije (ULUS), koja se održava danas u Umetničkom paviljonu “Cvijeta Zuzorić” sa početkom u 12 časova, mogla bi da bude presedan i jedinstvena prilika umetnika i umetnica u Srbiji za sistemsku borbu unutar svoje krovne radne organizacije za poboljšanje sopstvenih radnih prava i bolje uslove rada.

Budući da je većina sekcija u ULUS-u uspela da formira nove Odbore i da za Skupštinu ponudi svoje liste kandidata za gotovo sve organe i tela upravljanja ova jedinstvena umetnička inicijativa pokazuje tendenciju ka političkom organizovanju umetnika i umetnica za poboljšanje svojih radnih prava kao i ka radikalnijem pristupu pitanjima socijalne i izložbene politike.

Kako i sami ističu, jedan od prioriteta njihovog angažovanja na polju socijalne politike jeste poboljšanje radnih prava i uslova rada umetnika i umetnica prevashodno kroz rešavanje godinama nagomilanih problema samostalnih umetnika i umetnica, kao i kroz trajno i sistemsko reorganizovanje rada samog ULUS-a u pravcu demokratskog i transparentno organizovanog Udruženja.

Novi zakoni u kulturi koji su donošeni u nekoliko navrata od 2000-ih naovamo, status samostalnih umetnika i umetnica su učinili skoro nepodnošljivim, dovodeći većinu samostalnih umetnika u status dužnika zbog čega su u nemogućnosti da realizuju svoja ostala prava koja im pripadaju. Naime, prema novim promenama zakona o samostalnim umetnicima, država Srbija ih je stavila u kategoriju preduzetnika što je u koliziji sa samom zakonskom formulacijom „samostalnih umetnika“.

Ipak, trenutno najalarmantniji problem je onaj vezan za status umetnica porodilja, koji je pogoršan novim Zakonom o finansijskoj podršci porodici s decom, i njegov Član 17, kojim samostalne umetnice nemaju prava na porodiljsko bolovanje niti na odsustvo radi nege deteta, o čemu smo već pisali na Mašini.

Grupa umetnika i umetnica, okupljena oko pomenute inicijative, u saopštenju za medije pozvala je svoje kolege i koleginice da se uključe i svojim masovnim prisustvom podrže pokušaj promene hronično lošeg stanja u ULUS-u:

Molimo kolege i koleginice da svojim prisustvom daju pun legitimitet Izbornoj Skupštini i da svojim aktivnim učešćem obezbede da se obave izbori za organe i tela Udruženja kojima bi se značajno unapredio rad našeg Udruženja.

Dodatno se navodi da će svi članovi i članice Udruženja koji imaju neizmirena dugovanja, a žele da učestvuju u radu Skupštine, ista moći da regulišu neposredno pre početka zakazanog događaja.  

Skupština ULUS-a prema trenutnom Statutu i nizu Pravilnika mora da ima prisutnih čak 120 aktivnih članova-ca kako bi se donele odluke o bilo kakvoj promeni. Ovo se, kako se u saopštenju objašnjava, u praksi veoma retko dešava i to je i razlog zbog kojeg se ova organizacija izuzetno sporo menja.

Grupa umetnika i umetnica iz sve sve četiri sekcije Udruženja, koja čini pomenutu inicijativu je sledeća: Vojislav Klačar, Isidora Ilić, Vesna Crnobrnja Vesić, Dušan Radovanovič, Aleksandrija Ajduković, Milica Rakić, Miloš Đorđević, Ana Milosavljević, Jovana Đorđević, Jovan Jović, Danilo Prnjat, Vahida Ramujkić, Martin Erdeš, Marija Kauzlarić, Dragana Stevanović, Nataša Kokić, Kristina Ristić, Milena Putnik, Ana Prljić Mitrović, Ranko Travanj, Dragana Jokić, Rade Marković, Nevena Popović, Gordana Bjelić, Sanja Tomašević, Srđan Vukajlović, Miodrag Vargić i drugi.

Da podsetimo, borbe umetnika i umetnica za bolje radne i materijalne uslove čini deo kulturno-istorijskog nasleđa samog ULUS-a koje je sama institucija decenijama potiskivala kroz revizionistički zaborav, naročito onog vezanog za međuratni period, kada naporom progresivnih umetničkih inicijativa dolazi do strukturno važnih promena u tadašnjem Udruženju, promena koje su i u periodu socijalističke Jugoslavije dovele do značajno boljih životnih i radnih uslova većine umetnika i umetnica.

V.K.

Prethodni članak

2019. godina kroz fotografije kolektiva Kamerades

Umetnice i umetnici izborili se za novu upravu ULUS-a: ujedinjeno i solidarno za bolja radna prava

Sledeći članak