Direktiva o psihosocijalnim rizicima na radu je neodložna, smatra Evropska konfederacija sindikata

Evropska konfederacija sindikata ističe urgentnost direktive usmerene na okončanje stresa na radu za Evropsku komisiju, ukoliko ozbiljno namerava da poboljša mentalno zdravlje u Evropi.

Evropska konfederacija sindikata (ETUC) zahteva donošenje legislative o psihosocijalnim rizicima na radnom mestu tokom Evropske nedelje mentalnog zdravlja.

Kako ETUC smatra, epidemija stresa i sagorevanja u Evropi postaje sve gora zbog kombinacije loše organizovanog rada, prekomernog rada, kulture stalne dostupnosti, nesigurnih poslova i novih praksi nadzora od strane poslodavaca.

Evropski parlament je pozvao Komisiju da donese legislativu o psihosocijalnim rizicima tokom prethodnog mandata. ETUC zahteva direktivu o psihosocijalnim rizicima, kao i brži napredak u zakonodavnom procesu koji se odnosi na direktivu o radu na daljinu i pravo pravo da radnici ne budu dostupni van radnog vremena.

Međutim, još uvek ne postoji legislativa EU posvećena psihosocijalnim rizicima, uprkos činjenici da se 44% radnika slaže ili snažno slaže da doživljavaju više stresa na radu kao rezultat pandemije Covid-19, dok se preko 40% slučajeva depresije u EU i UK pripisuje se psihosocijalnim faktorima na radu, zbog čega evropska ekonomija godišnje gubi 620 milijardi evra

Prema navodima ETUC-a, vremenski pritisak i preopterećenje poslom skočili su sa 19,5% na 46% između 2020. i 2022. godine, a osobe koje redovno rade od kuće imaju šest puta veću verovatnoću da rade u slobodno vreme i dvostruko veću verovatnoću da rade 48 sati.

Manje od 40% radnih mesta ima akcione planove za prevenciju psihosocijalnih rizika na radu širom EU.

„Ove nedelje ćemo čuti mnogo dobronamernih reči o mentalnom zdravlju od političara – ali pravi test njihove posvećenosti biće da li EU donosi direktivu za okončanje stresa na radu”, rekla je generalna sekretarka ETUC-a, Ester Linč.

Kada je u pitanju zapuštenost mentalnog zdravlja, možemo reći da nimalo ne kaskamo za evropskim trendovima. U 2021. godini polovina zaposlenih u Srbiji osećala anksioznost, blizu polovine je bilo fizički i/ili emocionalno iscrpljeno, a 28% je bilo u riziku od kliničke depresije, o čemu ste mogli da čitate na Mašini.

A.G.A.

Prethodni članak

Krivična prijava protiv odgovornih za zagađenje životne sredine u Zrenjaninu

Projekat Jadar se brže razvija u protekle tri nego prethodnih 15 godina, kažu iz Marš sa Drine

Sledeći članak