Krivična prijava protiv odgovornih za zagađenje životne sredine u Zrenjaninu

Građanski preokret je podneo krivičnu prijavu protiv tri lica zbog zagađivanja vode i zemljišta.

Građanski preokret je 16. maja podneo krivičnu prijavu protiv protiv direktora preduzeća Pannonian Water d.o.o. Branislava Zeca, direktora Javno-komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin Predraga Bodiroge, i NN lica odgovornog u Gradskog upravi grada Zrenjanina zbog zagađenja životne sredine.

„Okrivljeni su u vremenskom periodu od 8. decembra 2023. godine do 10. februara 2024. godine, tokom probnog rada postrojenja za preradu vode preduzeća Pannonian Water, kršeći propise o zaštiti, očuvanju i unapređenju životne sredine, zagadili vodu i zemljište u većoj meri i tako počinili krivično delo Zagađenje životne sredine iz člana 260 stav 1 Krivičnog zakonika“, navodi se u pratećem saopštenju.

Građanski preokret tvrdi da je zagađenje vode nastalo preradom i isporukom

Prema navodima Građanskog preokreta, voda u vodovodnoj mreži u tom periodu prema nalazu Zavoda za javno zdravlje Zrenjanin nije ispunjavala uslove ni za sanitarnu i tehničku vodu jer je sadržavala nedozvoljene količine mangana i aluminijuma. „Istovremeno, voda na izvorištu nije imala te sastojke pa je jasno da je zagađenje nastalo njenom preradom u postrojenju preduzeća Pannonian Water i isporukom kroz mrežu gradskog vodovoda“, konstatuje se.

Krivičnom prijavom se tužilaštvu predlaže da naredi veštačenje na okolnosti kojim hemijskim supstancama je tretirana sirova voda pre puštanja u vodovodnu mrežu i koji tehnološki postupci su korišćeni, odnosno koje su posledice takvog načina njene prerade, kaže se u saopštenju.

Građanski preokret predlaže da se sasluša veći broja svedoka i da se od Gradske uprave Grada Zrenjanina pribavi i izvrši uvid u Ugovor o realizaciji projekta prečišćavanja vode za piće u Zrenjaninu, koji do sada nikada u celini nije prezentovan javnosti.

Kako se naglašava, za krivično delo zagađenje životne sredine zaprećena je kazna zatvora do pet godina.

Zrenjanin dvadeset godina bez pijaće vode

Podsetimo, Zrenjanin je 22. januara ove godine obeležio neslavnu dvadesetu godišnjicu bez poijaće vode – dvadeset godina od kada je korišćenje česmovače zabranjeno zbog dramatično povišenih koncentracija arsena.

Dugotrajno unošenje arsena može da izazove razvojne defekte fetusa, poremećaj kognitivnih sposobnosti dece, dijabetesa, kardiovaskularnih bolesti, raka bešike i pluća. „Arsen se taloži u organizmu i truje nas sporo, zbog čega je dugo bilo teško izdvojiti njegovo delovanje od delovanja drugih negativnih faktora. Svetska zdravstvena organizacija 1993. godine pooštrila kriterijume za prisustvo arsena u pijaćoj vodi na 0,01 mg/l. U zrenjaninskoj česmovači ga je često toliko da ne bi bila bezbedna za upotrebu ni po nekadašnjim kriterijumima (0.05 mg/l)“, pisali smo 2021.

U međuvremenu je izgrađeno nekoliko pilot postrojenja za prečšćavanje vode. Najdalje se odmaklo po ugovoru iz 2015, ali se i taj pokušaj rešavanja problema završio debaklom i krivičnim prijavama. Kako smo početkom godine pisali:

„U fabrici su se u međuvremenu dešavali: nekoliko pokušaja puštanja u rad; eksplozija (komada jedan); utvrđivanje da ne zadovoljava nijedan tehnički uslov (tehničkih uslova komada 34); prodaja takve krnje fabrike dvema izraelskim firmama (prodaja jedna, firme dve); prodaja postrojenja od strane investitora koji ga je većinski finansirao (Erste banka) upola cene (još malo pa nestalo) firmi čiji su vlasnici – polako, tek se ovde komplikuje – istovremeno vlasnici firme koja posluje u sklopu preduzeća koje je 2021. van javnih nabavki dobilo da radi postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda“.

Ako vam ništa nije jasno – to je OK. Nije ni Zrenjanincima, osim da za života verobvatno neće piti ispravnu česmovaču.

Nefunkcionalna fabrika prodata licima povezanim sa vlasnicima fabrike za prečišćavanje otpadnih voda

Kako smo ranije pisali, pre dve godine je punoletstvo problema „obeleženo“ prodajom fabrike vode koja je izgrađena po ugovoru iz 2015. godine, a za koju je 2021. definitivno ustanovljeno da ne zadovoljava tehničke propise i potrebe građana. Prodavac je bio Erste banka a kupac beogradsko preduzeće Pannonian water DOO, u vlasništvu firme iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, kako je izveštavao N1.

Kako je obelodanio N1, kupac, firma Pannonian water DOO je prema podacima Agencije za privredne registre, osnovana 3. novembra 2021. godine za 100 dinara. Njen vlasnik je Emserb Water FZE iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, a zakonski zastupnici istovremeno vlasnici i direktori preduzeća Begej Water doo. Ova firma, sa svoje strane, posluje u okviru kompanije Metito iz UAE. „Isto preduzeće (Metito) je prošle godine na osnovu Sporazuma o saradnji Srbije i UAE van javne nabavke dobilo posao izgradnje fabrike za prečišćavanje otpadnih voda“

Kako je tada pisao CINS, a Mašina prenela pravnici i aktivisti su tada izrazili bojazan da je u pitanju posao netransparentno ugovoren, koji će zbog zaobilaska procedure javne nabavke javnost teško moći da kontroliše.

I.K.

Prethodni članak

Deponija Duboko zagađuje i vodu

Direktiva o psihosocijalnim rizicima na radu je neodložna, smatra Evropska konfederacija sindikata

Sledeći članak