Hitno objaviti rezultate javnih konkursa: Apel kulturnih radnica i radnika Ministarstvu kulture

Sadašnjom praksom Ministarstva kulture koja se ustalila kao neformalna kulturna politika otežava se realizacija savremene produkcije, ističu u saopštenju organizacije NKSS, AICA Srbija, Stanica i BAZAART povodom kašnjenja konkursnih procedura za 2022. godinu.

Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije (NKSS), Međunarodno udruženje likovnih kritičara AICA  – sekcija Srbije, Stanica Servis za savremeni ples i Bazaart, reprezentativno udruženje u kulturi uputili su zajednički javni apel Ministarstvu kulture i informisanja Republike Srbije da hitno objave rezultate javnih konkursa za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata organizacija civilnog društva, ali i drugih aktera u kulturi.

Povod za apel je sada već višemesečno kašnjenje nadležnih institucija sa pravovremenom realizacijom konkursne procedure, na šta je Asocijacija NKSS u aprilu i decembru 2021. skretala pažnju javnim saopštenjima.

Kako se u saopštenju navodi, izmenama u novom Zakonu o kulturi, nadležnim institucijama je omogućeno da konkurse raspisuju umesto 30 najkasnije 60 dana od usvajanja budžeta za narednu godinu. Time je, prema mišljenju potpisnica ovog apela, sistem javnog finansiranja degradiran.

Dodatno, kako se navodi, uprkos obećanjima Ministarstva kulture i informisanja da će rezultati konkursa biti objavljeni na zvaničnoj internet strani Ministarstva najkasnije 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava, to se i dalje nije dogodilo:

„Sadašnjom praksom Ministarstva kulture koja se ustalila kao neformalna kulturna politika, otežava se, a u nekim situacijama i onemogućava savremena produkcija u celokupnoj prvoj polovini godine što za posledicu ima koncentrisanje većine događaja, festivala i novih produkcija u drugu polovinu godine.“

Organizacije potpisnice, skreću pažnju i na negativnu praksu zakasnelog raspisivanja i izveštavanja o rezultatima konkursa koji radnice i radnike u kulturi dovodi u „položaj neizvesnosti, dok inače prekarni uslovi rada u polju kulture postaju još teži, naročito kada je rad organizacija i dalje ugrožen efektima krize izazvane pandemijom virusa Covid 19 a publiku do prezasićenja gustom produkcijom programa“.

Ovim apelom se od nadležnih institucija traži hitna izmena zakonskih procedura i izmena konkursnih mehanizama u pravcu ubrzanja njihove realizacije, kako bi programi i projekti mogli da počnu sa realizacijom u prvom mesecu godine za koju se konkuriše. Time bi se omogućilo adekvatnije organizovanje programa tokom prve polovine tekuće godine, pravovremeno planiranje sa saradnicima i partnerskim organizacijama, što je, kako se ističe u saopštenju „neophodan preduslov dostojanstvenog funkcionisanja svima čiji svakodnevni rad zavisi od javnog finansiranja“.

Uz to, zahteva se da celokupna javna uprava pređe na elektronski način vođenja javnih konkursa, putem online portala, čime bi se, kako se navodi, „ne samo olakšala i ubrzala procedura rada komisija, već bi se smanjili troškovi rada, sačuvali značajni resursi, smanjilo zagađenje životne sredine i automatizovalo prikupljanje i analiza podataka za potrebe istraživanja kulturnih politika“.

Asocijacija NKSS se godinama unazad bavi analizom javnih konkursa i monitoringom trošenja budžetskih sredstava Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Sekretarijata za kulturu Grada Beograda o čemu redovno izveštava javnost.

M.M.

Prethodni članak

CRTA: Izrazito loše organizovani izbori

Reljanović: Skupštinska većina se neće ograničavati kada je reč o daljoj realizaciji antiradničkih politika

Sledeći članak