I SANU protiv rušenja i promene namene Sajma i Generalštaba

Srpska akademija nauka i umetnosti je predložila načine na koje treba štititi i obnoviti dva ugrožena kompleksa.

Izvršni odbor Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU) je poručio da bi rušenje i radikalne promene namene kompleksa Beogradskog sajma i kompleksa Generalštaba i Ministarstva odbrane značili i nenadoknadiv gubitak izrazito vrednog i značajnog dela kulturološkog identiteta Beograda, kako prenosi N1.

Izvršni odbor SANU je istakao da kulturološki identitet Beograda posebne arhitektonsko urbanističke vrednosti čine i kompleks Generalštaba i Ministarstva odbrane, kao i kompleks Beogradskog sajma sa svim postojećim objektima u okviru tih kompleksa.

U saopštenju se naglašava da su autori tih objekata i kompleksa bili su i članovi SANU, arhitekta Nikola Dobrović (Generalštab i Ministarstvo odbrane), arhitekta Milorad Pantović, inženjer Brako Žeželj i inženjer Milan Krstić (Beogradski sajam).

SANU: Treba zaštititi i obnoviti ceo kompleks Beogradskog sajma

Kao najviša naučna i kulturna ustanova u Srbiji, SANU je predlažio i smatra neophodnim donošenje nove odluke, koja sadrži i materijalno odgovara prvobitnom rešenju Vlade Srbije o proglašenju kompleksa Beogradskog sajma za spomenik kulture, a koja bi utvrdila mere zaštite za hale 1, 2, i 3 sa kompletnim pristupnim ansamblom, kao i za čitav prostor Beogradskog sajma, prenosi N1.

Podsetimo, Vlada Srbije je prvo zaštitila Beogradski sajam u celosti, da bi vrlo brzo tu odluku promenila i pod zaštitu stavila samo Halu 1. Akaedmici smatraju da za ceo kompleks Beogradskog sajma treba da se izradi Plan detaljne regulacije i na osnovu njega raspiše međunarodni arhitektonsko-urbanistički konkurs za obnovu, uređenje i unapređeno rešenje kompleksa i prostora Beogradskog sajma.

Zgrada Generalštaba, 2006. Izvor: Dungodung / Wikipedija

Generalštab treba zaštititi kao kulturno dobro od izuzetnog značaja za republiku

„Potrebno je da se kompleks Generalštaba i Ministarstva odbrane kategoriše u status kulturnog dobra od izuzetnog značaja za Srbiju i da se, na osnovu utvrđenih mera zaštite, raspiše međunarodni arhitektonsko- urbanistički konkurs za obnovu, uređenje i unapređeno rešenje celokupnog kompleksa i prostora Generalštaba i Ministarstva odbrane“, prenosi N1.

U saopštenju je navedeno da briga o tom kompleksu nije samo pitanje arhitekture, nego i pitanje samopoštovanja, etičkih principa i normi – konačno odnosa prema sopstvenoj istoriji, jer je to „tačka posebnog sećanja“.

I.K.

Prethodni članak

Marš sa Drine: Zašto će se u Skupštini raspravljati o privatnoj studiji?

Šta je „Srebrni cunami“ u zapošljavanju: da li je to prilika i za koga?

Sledeći članak