KOMS: Država koja zapostavlja sistemsku brigu o mladima odriče se budućnosti

Povodom Dana mladih, na konferenciji za medije u organizaciji KOMS-a izloženi su rezultati istraživanja, tj. mišljenja i stavovi mladih po pitanju: političke participacije i odnosa političkih subjekata prema mladima, vrednostima mladih, medija, društvenih mreža i aplikacija, tržišta rada, obrazovanja, aktivizma i volonterizma, bezbednosti i zdravlja mladih.

Alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih u Republici Srbiji je istraživanje o mladima koje Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) publikuje od 2017. godine na Dan mladih, 12. Avgusta. Na konferenciji za novinare koja je danas organizovana tim povodom, učesnici su prezentovali najnovije nalaze o položaju i stavovima mladih do kojih su došli.

„Naše društvo je imalo potrebu da sazna iz druge perspektive kakvi su položaj i potrebe mladih ljudi u Srbiji, što znači da od institucija od kojih je trebalo ove odgovre da dobijamo – ne dobijamo. Zato je važnost Alternativnog izveštaja velika. Siguran sam da se neke teme od pre šest godina ponovo pojavljuju i da neki položaji i potrebe nisu zadovoljeni, ali to ne treba da nas demotiviše, već da nas motiviše da radimo još jače”, istakao je Branislav Cvetković, predstavnik Beogradske otvorene škole i jedan od panelista.

Prikazan odnos mladih prema politici pokazuje manju zainteresovanost mladih za politiku u odnosu na 2021. godinu i osećaj nemogućnosti uticaja na političke procese, čemu u prilog ide i sve manji broj mladih u Narodnoj skupštini od 2020.

Teme za koje se mladi najviše zanimaju su nacionalne (Kosovo, situacija u regionu, spoljna politika Srbije), ekonomske (zapošljavanje, ekonomska politika Vlade, investicije) i teme koje obuhvataju životnu sredinu. Analizom anketa je takođe utvrđeno da većina mladih smatra da izbori u Srbiji nisu fer i pošteni, najmanje poverenja imaju u političke partije, medije i Vladu, a većina je izjavila i da ne postoji političar kome veruju. Otkrivena je i sumnja u demokratiju, jer samo 44% mladih smatra da je to najbolji oblik političkog uređenja, dok ostali misle suprotno ili su odgovorili da ne znaju.

Kao bitne vrednosti u društvu mladi najviše navode ličnu slobodu, zaštitu životne sredine, solidarnost i pomoć ekonomski ugroženima.

Što se rodne ravnopravnosti tiče, mlade žene misle da im je teže da se zaposle nego mladim muškarcima i da je teže da se bave politikom zbog predrasuda koje postoje, dok je broj mladih muškaraca koji to smatra znatno manji. Moderatorka konferencije, Milica Borjanić, ukazala je na moguće diskriminatorne politike koje se kriju iza ovih odogovra ispitanika.

Stavovi o LGBTQ populaciji stagniraju u većini polja u odnosu na prošlu godinu, ali je veći broj mladih za ozakonjenje istopolnih zajednica.

Konferencija za medije KOMS-a; Foto: Medija centar Beograd

Mladi nisu naklonjeni Evropskoj uniji, što pokazuje porast protivljenja članstvu od 8% u odnosu na prošlu godinu. Najveći broj mladih smatra da Srbija treba da balansira između Istoka i Zapada, dok manji procenat vidi Rusiju i Kinu kao oslonac u spoljnoj politici. Velika većina je takođe protiv uvođenja sankcija Rusiji i ulaska u NATO. Nasuprot tome, većina mladih koji žele da odu iz zemlje bi na prvom mestu odabrali Evropu.

Najviše mladih smatra da bi Srbija trebalo da nastavi na insistiranju na povlačenju priznanja Kosova, ali je taj odogovor praćen opcijom da Srbija povrati vlast nad Kosovom vojnim sredstvima.

Veći deo mladih se, međutim, izjasnio protiv obaveznog uvođenja vojnog roka za muškarce.

Kao najveće probleme sa kojima se mladi susreću istaknuti su nezaposlenost, obrazovni sistem u državi, nedostatak tolerancije u društvu i mali uticaj na donošenje odluka. Najbitniji faktori zapošljavanja su po mišljenju mladih lična i porodična poznanstva i članstvo u partiji, a tek onda diploma obrazovne institucije. Ovo objašnjava zabrinjavajuću činjenicu je da čak 49% ispitanika planira da se odseli iz zemlje, dok 40% nije otpisalo tu mogućnost, što ostavlja samo 11% mladih koji vide svoju budućnost u Srbiji.

„Država koja zapostavlja sistemsku brigu o mladima odriče se budućnosti“ – to je bio zaključak konferencije koji je izneo član Upravnog odbora KOMS-a, Đorđe Plavšić.

A.G.A

Prethodni članak

U Crnoj Gori se više neće izdavati dozvole za gradnju na opožarenom zemljištu

Vlada Mađarske namerava da reši nedostatak prosvetara vraćanjem penzionisanih u škole

Sledeći članak