„Mame su zakon“: garantovani minimalac za sve porodilje kao amandman u Skupštini

Skupština Srbije o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom raspravlja tokom narednih dana. Predstavnice inicijative „Mame su zakon“ uputile su amandmane poslaničkim grupama i narodnim poslanicima među kojima je i zahtev za garantovani minimalac za sve porodilje.

Amandmani koje su iz udruženja „Mame su zakon“ uputili narodnim poslanicima/cama, odnose se na garantovanu minimalnu naknadu tokom perioda nege deteta, smanjenje broja meseci koje ulaze u obračun naknade i naknade za porodice sa više od četvoro dece. Oni se, zatim, odnose na izjednačavanje prava preduzetnica sa drugim porodiljama, što podrazumeva izmenjenu formulu po kojoj se obračunavaju naknade, korišćenje dve godine odsustva sa posla za treće dete kao i pravo da i partneri koriste odsustvo sa posla radi nege deteta. Pored toga, podnet je i amandman kojim se traži prepoznavanje ovim Zakonom i porodica sa više od četvoro dece.

Tatjana Macura, iz „Mame su zakon“ na pitanje novinarke Mašine o reakcijama koje se očekuju od skupštinskih poslanika kada Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom uđe u skupštinsku proceduru, kao i na podnete amandmane kaže da je u međuvremenu, od trenutka kada je uputila amadmane Skupštini Srbije, odnosno, svim poslaničkim klubovima pokušala da dođe u neposredni kontakt sa nekim od poslanika:

„Pre svega sam gledala da to budu narodne poslanice zato što mi se čini nekako da su one više senzibilisane za probleme žena koje prolaze kroz porodiljsko odsustvo i dobila sam pozitivne odgovore da ćemo se sastati već ove nedelje.“ Macura navodi da se tim povodom sastala sa poslanicama Marijom Jevđić i Nataša Mihailović-Vacić, ali i sa samostalnim poslanikom Vladanom Glišićem. „Što se tiče njihove prve reakcije, vrlo su voljni da nas saslušaju i znaju tačno u čemu je problem ali isto tako znaju da sad trenutno prostora u budžetu nema i da je to u stvari jedini objektivni izgovor zašto nema većih izmena u ovom trenutku nego što ih ima.“ izjavila je Macura za Mašinu.

Podsetimo, od kada je stupio na snagu, Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom pogoršao je položaj većine žena koje se nalaze u sličnoj situaciji – naročito onih koje nemaju stalno zaposlenje, rade u neizvesnim uslovima, bave se privremeno-povremenim poslovima ili su bez posla. Jedno od važnijih pitanja jeste koliko će poslanici i poslanice u Skupštini imati podrške za amandman o garantovanom minimalacu za sve one koji tokom perioda nege deteta ostvaruju naknade manje od ovog iznosa. Macura navodi da oni poslanici sa kojima je ona imala kontakt razumeju tu potrebu:

„Oni u načelu podržavaju izmene koje mi predlažemo – recimo da garantovani minimalac bude obezbeđen i tokom nege deteta, pošto je sada obezbeđen samo tokom porodiljskog odsustva što je prva tri meseca bebinog života, a na osnovu Odluke Ustavnog suda Srbije.“ rekla je Macura i dodaje da se u novembru očekuje predlog budžeta za narednu godinu pa će se videti da li ima prostora za neke nove izmene vezane za ovaj zakon.

Macura skreće pažnju na to da od svih dobija odgovore da je za neke veće izmene od ovih osnovni problem nedostatak novca u budžetu, stoga inicijativa „Mame su zakon“ insistira na pravilnijoj raspodeli budžeta kao osnovnoj stvari jer, kako navode, nije tačno da novca u budžetu nema, već je raspoređen prema stvarima za koje one smatraju da nisu u ovom trenutku prioriteti: „Godinama unazad se ponavlja slična situacija. Najveća povećanja u budžetu imaju Ministarstvo odbrane i Ministarstvo unutrašnjih poslova, najmanje uvećanje imaju Ministarstvo za zaštitu životne sredine, Ministarstvo kulture, zatim, obrazovanja, socijalne zaštite. To su ministarstva koja trpe zato što neka druga ministarstva dobijaju više novca.“

V.K.

Prethodni članak

Španija: odobreno pomilovanje katalonskih političara koji su zatvoreni pre četiri godine

„Spoznaj! Odupri se! Reaguj!“ Izložba o političkom performansu devedesetih u postjugoslovenskom kontekstu

Sledeći članak