Moguća radna eksploatacija korisnika socijalne pomoći u Nišu, upozoravaju iz A 11 i nude pravnu podršku

Inicijativa A 11 nudi pravnu podršku korisnicima novčane socijalne pomoći koji budu pozvani da obavljaju posao komunalnih redara, budući da bi takvo angažovanje predstavljalo ekspolataciju.

Nišava u Nišu

Korisnici novčane socijalne pomoći u Nišu mogli bi da budu radno angažovani kao komunalni redari koji bi kontrolisali poštovanje epidemioloških mera. Gradonačelnica Niša Dragana Sotirovski izjavila je da su u toku razgovori sa Centrom za socijalni rad o angažovanju nezaposlenih građana u svojstvu „kovid redara“.

A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava izražava zabrinutost zbog najave gradonačelnice Niša, budući da bi radno angažovanje korisnika oscijalne pomoći bilo prinudno i neplaćeno.

Takav vid radnog angažovanja imao bi za posledicu radnu eksploataciju korisnika novčane socijalne pomoći, upozoravaju iz inicijative.

Naime, Korisnici novčane socijalne pomoći bili bi angažovani na osnovu Uredbe o merama socijalne uključenosti korisnika novčane socijalne pomoći koja je doneta 2014. godine.

Ta uredba predviđa da se radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći po nalogu centra za socijalni rad uključuju u društveno koristan rad, a ukoliko se ne odazovu takvom nalogu, uskraćuje im se ili se smanjuje socijalna pomoć – koja im po zakonu pripada. Takav rad se kvalifikuje kao prinudan, čime se krši Ustav.

Inicijativa A 11 zatražila je od gradonačelnice Niša da odustane od najavljenog radnog angažovanja korisnika novčane socijalne pomoći bez ikakve naknade ili da to učini pod uslovima koje propisuje zakon, tako što će im ponuditi poštenu i pravičnu naknadu za obavljeni rad.

Korisnici novčane socijalne pomoći koji od Centra za socijalni rad u Nišu budu pozvani da obavljaju posao komunalnih redara mogu da se obrate inicijativi A 11 za odgovarajuću pravnu podršku. Inicijativu je moguće kontaktirati preko internet stranice ili na brojeve 011/3225-172 i 011/3232-030.

Kako smo pisali ranije, poboljšanje sistema socijalne zaštite vlasti obećavaju od 2012. godine. Reforme sistema u praksi su se pokazale kao prebacivanje tereta mera štednje na najugroženije pripadnice i pripadnike našeg društva.

A.J.

Prethodni članak

Pritajeni (ekonomski) tigar, skrivena obmana i siromaštvo

Mihail Arandarenko: Radnici u Srbiji dobijaju manje nego radnici u drugim zemljama

Sledeći članak