MOR poziva na poštovanje prava radnica u domaćinstvu

Međunarodna organizacija rada poziva vlade, organizacije radnika i poslodavaca da obezbede poštovanje radnih prava i socijalnu zaštitu radnicama u domaćinstvu.

Međunarodna organizacija rada – MOR procenjuje da žene čine tri četvrtine od 75,6 miliona radnika u domaćinstvu širom sveta. Ovde se ne misli na žene koje obavljaju  neplaćeni rad u kući, već na žene koje su na poslovima nege angažovane uz finansijsku nadoknadu.

„Čak i kada se računaju samo oni koji su direktno zaposleni u domaćinstvima, radnice i radnici u domaćinstvima čine najmanje 25 procenata svih plaćenih radnika za negu, uključujući medicinske sestre, nastavnike, lekare i radnike za ličnu negu“, naglašava se uz to. Da ponovimo: četvrtina plaćenih poslova u sektoru nege obavlja se u domaćinstvima, a tri četvrtine tih poslova obavljaju žene.   

Na Međunarodni dan žena, Osmi mart, MOR je zato odlučio da skrene pažnju na nepoštovanje radnih prava i nedostatak socijalne zaštite radnica u ovom sektoru.

Radnice po kućama brinu o drugima u zemljama gde se nedovoljno ulaže u sektor nege

Kako se naglašava u pratećem saopštenju, radnice angažovane u sektoru nege u domaćinstvima, dakle one koje čiste i brinu o drugima, često nemaju pristup radnim pravima i socijalnoj zaštiti i nemaju pristup pravima i uslugama nege za sebe i svoje porodice: na primer za zaštitu materinstva, dečije dodatke, brigu o deci i usluge dugoročne nege.

Istraživanja pokazuju da su u tom pogledu najugroženije radnice u zemljama u kojima je istovremeno i najveća potreba za poslovima ovog tipa. Naime, kako skreću pažnju iz MOR-a, „Udeo radnika u domaćinstvu među negovateljima je mnogo veći u zemljama sa malo ulaganja u sektor nege“. Naravno, na to treba dodati i potražnju za radnicama u domaćinstvu koja raste zbog starenja stanovništva.

Ne čudi da su najranjivije radnice-emigrantkinje, koje se, kako se navodi iz MOR-a, suočavaju sa višestrukim oblicima diskriminacije, na osnovu migracionog statusa i etničkog ili autohtonog porekla.

Da radnice po kućama budu prepoznate i zaštićene

Međunarodna organizacija rada je pozvala vlade, organizacije radnika i poslodavaca na to da:

– prepoznaju radnice u domaćinstvu kao pružaoce nege i kao takve ih uključe u nacionalne politike zaštite i sisteme socijalne zaštite;

– osiguraju radna prava, socijalnu zaštitu i pristup uslugama nege radnicama u domaćinstvu, uključujući ratifikaciju i primenu Konvencije br. 189;

– prepoznaju veštine radnica u domaćinstvu i osiguraju adekvatnu naknadu i druge beneficije;

– jačaju razumevanje o ključnoj ulozi koju radnice u domaćinstvima direktno i indirektno imaju u sektoru nege i brige, starajući se o deci, starijim osobama, osobama sa invaliditetom kojima je potrebna podrška i onima kojima je potrebna dugotrajna nega;

– iskoristiti smernice MOR-ove publikacije „Ka dostojanstvenom radu za radnice u domaćinstvu“ kada usvajaju regulativu koja se odnosi na sektor brige

– obezbede da se glasovi radnica u domaćinstvu i poslodavaca radnika u domaćinstvu uključe u socijalni dijalog.

„S obzirom na nesrazmerno prisustvo žena, prava radnika u domaćinstvu su ključna za postizanje rodne ravnopravnosti“, navodi se u pratećem saopštenju MOR-a.

Sredinom veka će petina svetske populacije imati preko 60 godina

Procenjuje se da će broj ljudi kojima je potrebna nega dalje rasti u narednim godinama, delom i zbog produžavanja životnog veka. MOR procenjuje da će do 2030. godine nega biti potrebna za 1,9 milijardi dece mlađe od 15 godina i 200 miliona starijih osoba. Ovo predstavlja kombinovano povećanje od 200 miliona ljudi kojima je potrebna nega, u poređenju sa 2015, navodi se u pratećem saopštenju. Pored toga, UN predviđa povećanje potreba za dugotrajnom njegom s obzirom da će udeo starijih osoba (starih 60 ili više godina) u globalnoj populaciji porasti sa 13,5% u 2020. na 21,4% do 2050. i 28,2% do 2100.

„Kao rezultat takvih demografskih promena, očekuje se da će ekonomija nege rasti u skladu sa povećanom tražnjom. Ako investicije zadovolje potražnju i garantuju dostojanstven rad radnicima koji se bave negom, ekonomija nege bi mogla da stvori oko 300 miliona radnih mesta do 2035. godine i da smanji rodne nejednakosti“, poručuju iz MOR-a.

Iznesene podatke istraživači elaboriraju u publikaciji „Od globalne krize nege do kvaliteta kod kuće: Argumenti za uključivanje radnika u domaćinstvu u politike nege i osiguranje njihovih prava na poslu“.

I.K.

Prethodni članak

Zakuni se u zakon – Da neovlašćeno deljenje intimnih fotografija i snimaka postane krivično delo

Gig ekonomija, ili kako da zaboravimo na radna prava

Sledeći članak