Na današnji dan počelo je NATO bombardovanje SR Jugoslavije.

Na današnji dan 1999. godine počelo je NATO bombardovanje Savezne republike Jugoslavije.

Na današnji dan 1999. godine počelo je NATO bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije. Nakon neuspelih dogovora između srpskih, albanskih i predstavnika zapadnih sila u Rambujeu, te napada policije i vojske na albanske civile na Kosovu, otpočela je vojna intervencija NATO pakta bez saglasnosti Saveta bezbednosti UN bombardovanjem najpre vojnih objekata, a ubrzo i privrednih, civilnih objekata i infrastrukture. Paralelno sa vazdušnim napadima NATO-a na teritoriji Kosova je zaoštren sukob između državnih policijskih i vojnih snaga i Oslobodilačke vojske Kosova (OVK). Bombardovanje je završeno nakon 78 dana potpisivanjem sporazuma o Vojske Jugoslavije sa Kosova i Metohije i usvajanjem Rezolucije 1244. Brojem stradalih za vreme bombardovanja se manipuliše, te ne postoji zvaničan podatak oko koga postoji opšta saglasnost – procene se kreću od oko 700 žrtava (vojnih i civilnih) do nekoliko hiljada, koliko procenjuju srpski političari.

Prethodni članak

Vlasnici nelegalnih objekata i policija sprečili protestnu šetnju povodom Dana voda u Beogradu

Ljubičaste kecelje u kontekstu intenziviranja nasilja prema ženama

Sledeći članak