Na današnji dan rođen je Ivo Lola Ribar

Na današnji dan 1916. rođen je Ivo Lola Ribar, narodni heroj i jedan od najistaknutijih ljudi jugoslovenskog revolucionarnog pokreta. Školovao se u Zagrebu i Beogradu, na studije odlazi u Pariz a potom u Ženevu. Ipak, u Beograd se vraća 1935. godine i upisuje Pravni fakultet, gde upoznaje članove Komunističke partije i Saveza komunističke omladine Jugoslavije. Ubrzo postaje organizator omladinskih akcija i studentskih štrajkova, pokretač i urednik omladinskih listova i novina „Student“ i „Mladost“, saradnik partijskih organa, pisac letaka, proglasa, tekstova. U toku rata bio je jedan od predvodnika omladinskog i studentskog revolucionarnog pokreta u Jugoslaviji, sekretar CK SKOJ i predsednik USAOJ, član Vrhovnog štaba NOV i POJ, radio je u redakciji „Borbe“. Poginuo je na aerodromu na Glamočkom polju pogođen bombom iz neprijateljskog aviona. Sahranjen je u Jajcu, odmah posle Drugog zasedanja AVNOJ-a a godinu dana kasnije proglašen je narodnim herojem. Njegovi posmrtni ostaci posle rata su premešteni u Grobnicu narodnih heroja na Kalemegdanu, gde su sahranjeni i Đuro Đaković, Ivan Milutinović i Moša Pijade.

Više o organizovanju u ilegalnom periodu KPJ možete pročitati na ovom linku, a o ulozi KPJ u NOB-u ovde.

Prethodni članak

Kakve medije hoćemo?

Na današnji dan poginuo je Dimitrije Ljotić

Sledeći članak