Nakon protesta u Vlasotincu Dadinčani se vratili na barikade

Meštani sela Dadince ušli su u petu nedelju straža kojim sprečavaju izgradnju MHE Besko.

U Vlasotincu je 16. januara održan još jedan protest protiv izgradnje treće mini hidroelektrane na najdužoj pritoci Južne Morave. Tokom protesta su ponovo održani i pregovori o sporazumu između predstavnika meštana ugroženog sela Dadince, predstavnika lokalne samouprave i investitora. Radi se o nacrtu sporazuma koji predlaže Opština, a u odnosu na koji su nakon prethodnih pregovora, održanih u petak, 13. januara, predstavnici meštana zahtevali izmene. 

„Protestu je prisustvovalo mnogo ljudi koji su poslali jasnu i nedvosmislenu poruku da ne žele mini hidroelektranu na Rupskoj reci“, komentariše za Mašinu Žaklina Živković iz inicijative Pravo na vodu i Organizacije za političku ekologiju Polekol. Pored lokalnog stanovništva, u okupljanju su učestvovali i aktivisti za zaštitu životne sredine iz različitih delova Srbije, što Petar Ilić iz udruženja Bitka za Vlasinu tumači kao izraz velike solidarnosti. 

Živković je pozdravila činjenicu da su se okupljenima obratili predstavnici različitih organizacija, uključujući predstavnike organizacije Bitka za Vlasinu, predsednika Odbora za zaštitu životne sredne i kopredsednika stranke Zajedno Aleksandra Jovanovića Ćutu, lokalne lekare i pravnike. Na skupu su ponovljeni argumenti protiv izgradnje treće MHE na Rupskoj reci, iz koje se pijaćom vodom snabdeva 15.000 ljudi. Okupljeni su, sa svoje strane, ispoljili i neslaganje sa pojedinim govornicima, izviždavši, primera radi, predsednika opštine Vlasotince. 

„Sad nam ostaje da se ta energija i odlučnost odraze u pravnoj odluci o zaustavljanju MHE Besko, koju može doneti Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, odnosno u ponavljanju postupka izdavanja građevinske dozvole za ovu MHE, koje je u ingerenciji lokalne samouprave“, kaže Živković. 

Straže meštana koji blokiraju radove na izgradnji treće MHE na Rupskoj reci; Foto: Dalibor Ilić

I opština, a ne samo Ministarstvo, će ipak preispitivati dozvolu?

Podsetimo, pored toga što se meštani i aktivisti protive izgradnji MHE Besko jer smatraju da bi se njome dokrajčili potencijali Rupske reke u oblasti vodosnabdevanja, ugrozio ekosistem i lokalna privreda, oni su višekratno različitim nivoima vlasti dostavljali dokaze o pravnoj neosnovanosti postojeće građevinske dozvole. 

Lokalna samouprava je ove dokaze i zahteve građana ignorisala dok sredinom decembra meštani barikadama nisu sprečili investitora da započne radove, a civilna udruženja pojačala pritisak. Meštani su od tada na straži. Lokalna samouprava je donekle popustila početkom januara, počevši da utvrđuje postupanja svojih pojedinih organa u ovom slučaju. U poslednjem javnom saopštenju predsednika opštine, objavljenom dan pred protest, tvrdilo se da opština ne može da preispita dozvolu, to jest ponovi postupak njenog izdavanja, dok se o dozvoli ne izjasni MGSI. 

„Opštinsko veće opštine Vlasotince moralo je da zastane sa nadzorom nad postupkom donošenja građevinske dozvole za MHE Besko u Dadincu zbog informacije da je udruženje građana ‚Polekol‘ iz Beograda, sredinom decembra prošle godine, podnelo zahtev za poništavanje građevinske dozvole Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukutre, o čemu je veće dobilo informaciju 11. januara“, konstatuje se u tekstu saopštenja kako ga prenosi JuGmedija, i pojašnjava, „U takvim pravnim situacijama postojanja tzv. pozitivnog sukoba nadležnosti, neophodno je da viši nadležni organ (ministarstvo) donese odluku o stvarno nadležnom organu za postupanje u ovom slučaju.“

Međutim, nakon protesta održanog 16. januara opština je pokazala spremnost da potpiše dokument koji je obavezuje da ponovi postupak izdavanja građevinske dozvole, odnosno preispita je. Tako, naime, stoji u izmenama nacrta sporazuma koje su 16. tražili aktivisti i meštani nakon što su u petak, 13. januara, propali pregovori o potpisivanju prvobitnog nacrta sporazuma. 

Konkretno, u sporazumu sad stoji da „bez obzira na ishod postupka pred drugostepenim nadležnim organom“ (ministarstvom) koji je u toku „opština u okviru svoje nadležnosti, imajući u vidu novonastale okolnosti i činjenice“ treba da preduzme „sve neophodne mere iz svoje nadležnosti primenjujući sve propise koji regulišu predmetnu oblast kao i zakon o upravnom postupku da ponovo preispita predmetnu dozvolu kao i na osnovu novonastalog činjeničnog stanja donese odluku o kojoj će blagovremeno obavestiti sve učesnike u postupku“ kao i da će „štititi interese sela Dadince u skladu sa Ustavom“. 

Podsetimo, u pitanju je sporazum koji je inicijalno ponudila opština, a koji bi obavezao investitora da ne gradi dok Ministarstvo ne donese odluku po zahtevu za poništenje građevinske dozvole, a meštane da se sklone sa barikada. Predsednik opštine i aktivisti slažu se u oceni da bi sporazum, ako bi ga investitor potpisao i njega se držao, omogućio Dadinčanima da prestanu da se danonoćno mrznu na otvorenom. Prvobitni pregovori o sporazumu, održani 13. januara, su propali jer se sa inicijalnim nacrtom nisu slagali svi članovi delegacije Dadinčana. Nakon unošenja izmena nacrt sporazuma su potpisali opštinari i meštani, ali ne i investitor, na čije se izjašnjavanje još čeka. 

Rupska reka, jedna od najčistijih u Srbiji, na kojoj je Opština Vlasotince investitoru omogućila da da gradi MHE bez procene uticaja na životnu sredinu; Foto: Cveleglg / Wikimedia Commons

„Opštinska uprava može da ponovi postupak koji se tiče izdavanja građevinske dozvole za MHE Besko i poništi građevinsku dozvolu u tom ponovljenom postupku. Sa druge strane, Ministarstvo građevinarstva na naš zahtev treba da odgovori poništavanjem građevinske dozvole. To je nešto što tražimo i čemu se nadamo.“ 

Po Zakonu o upravnom postupku MGSI bi na predstavku moralo da odgovori u roku od 60 dana. Uzevši u obzir sporo delovanje institucija, donekle dobru vest predstavlja saznanje da ju je MGSI uzelo u razmatranje, o čemu je aktiviste obavestio predsednik opštine Vlasotince. 

„Pitanje je zašto je Ministarstvo čekalo naš zahtev, kada je predstavku pre nekoliko meseci već ulagala lokalna inicijativa. Iako su deklarativno svi predstavnici lokalne samouprave za to da se ta MHE ne izgradi i da se građevinska dozvola poništi, zapravo su reagovali tek kada su građani izvršili pritisak. Zato mi kao civilno društvo i Dadinčani kao meštani moramo da nastavimo da ga vršimo“, konstatuje Živković. Polekol je podneo predstavke i Vodnoj, Upravnoj i Inspekciji zaštite životne sredine, kao i pritužbu Zaštitniku građana čije promptno postupanje zahteva, očekuje i o kome je zatražio obaveštenja od ovih organa.

MGSI je, po saznanjima aktivista, nedavno konačno uzelo u razmatranje i pomenuti zahtev za poništenje građevinske dozvole za MHE Besko koje je još u februaru 2022. podnelo udruženje građana mesne zajednice Dadince, a koju potpisuje i šef mesne zajednice Dadince. Ovaj dokument upućen je Odeljenju za urbanizam, privredu i imovinsko-pravne odnose opštine Vlasotince da „u najkraćem roku izda rešenje kojim se utvrđuje prestanak važenja rešenja o izdavanju građevinske dozvole za MHE Besko“, a koji je upućen i na adrese MGSI i Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave. 

Aktivisti naglašavaju da odgovornost za sve što se dešava snosi opštinsko rukovodstvo. 

„Napominjemo, meštani Dadinca, niti bilo ko iz BZV, nemaju potrebe da bilo šta potpisuju sa investitorom, jer nisu nosioci zakonodavne niti izvršne vlasti. Opština je napravila problem sa izdavanjem GD za MHE ‘Besko‘ ne prateći zakonsku proceduru i samim tim je odgovorna za sve propuste i greške“, konstatuje se u saopštenju udruženja Bitka za Vlasinu. 

„Oni su za osnovni problem znali i pre tri godine“, kaže Petar Ilić. On skreće pažnju na to da je inicijativu za zabranu MHE na teritoriji opštine lično predložio njenom predsedniku Bratislavu Petroviću neposredno nakon što je potonji u julu 2020. preuzeo mandat, te da su kasnijim razgovorima o istoj MHE prisustvovali i načelnik i šef uprave odeljenja za urbanizam. Oni nisu bili naivno neobavešteni, već su kršili nadležnosti iz Zakona o lokalnoj samoupravi i statuta Opštine, ocenjuje Ilić. 

I.K.

Prethodni članak

O romanu Stjenice Martine Vidaić: Potraga za identitetom – iz grada u provinciju i nazad

Panić: „Baš bih voleo da popričam sa istražnim organima“

Sledeći članak