Nastavlja se pritisak na nadležne u kulturi: apeli strukovnih udruženja i odgovor Sekretarijata

Izborna Skupština Udruženja likovnih umetnika Srbije (ULUS), 2019. Foto: Danilo Prnjat

Ubrzo nakon što je Asocijacija NKSS uputila apel nadležnima u sektoru kulture zbog teške egzistencijalne situacije radnika i radnica u kulturi prouzrokovane vanrednim stanjem u Srbiji, usledio je apel Udruženja likovnih umetnika Srbije, Udruženja baletskih umetnika Srbije i drugih, u kojima se zahtevi potvrđuju.

U ponedeljak 23.marta apelu Asocijacije Nezavisne kulturne scene Srbije (NKSS) pridružio se i apel Udruženja likovnih umetnika Srbije (ULUS) koji je upućen na iste adrese: Ministarstvu kulture i informisanja Republike Srbije i Sekretarijatu za kulturu grada Beograda u kojima se zahteva hitno preduzimanje mera koje bi pomogle samostalnim umetnicama i umetnicima da prebrode novonastalu situaciju pandemije koja je dovela u opstanak čitav sektor kulture.

U ULUS-u su se, kako navode u saopštenju, već prilagodili novim uslovima rada, razvijajući svoje programe na dostupnim online platformama, istovremeno se samoorganizujući u ispomoći najugroženijim članovima i članicama:

U periodu globalne zdravstvene krize kornavirusa Udruženje je donelo odluku da programske aktivnosti prenese na onlajn platformu i tako održi kontinuitet rada, potvrđujući da su kultura i umetnost društvene delatnosti koje su suštinski važne za život zajednice u periodu opšte društvene krize. Od početka proglašenja vanrednog stanja članovi i članice Udruženja su se takođe samoorganizovali u pružanju pomoći starijim kolegama i koleginicama koji zbog zabrane izlaska nisu u mogućnosti da obavljaju dnevnu rutinu kupovine namirnica i lekova, plaćanja računa.

Jedan od ključnih zahteva odnosi se na regulisanje uplata doprinosa za PIO i obavezno zdravstveno osiguranje samostalnim umetnicima za vreme trajanja pandemije koronavirusa, te hitno obezbeđivanje nadoknada u visini minimalne zarade samostalnim umetnicima koji su onemogućeni da prihoduju za vreme vanrednog stanja, iako jednako intezivno obavljaju svoj posao.

Zahtevanje uvođenja paketa ekonomskih i poreskih olakšica nakon okončanja vanrednog stanja za samostalne umetnike i umetnice u saopštenju ULUS-a, poput oslobađenja od poreza na autorske honorare za poslove zaključene od početka proglašenja vanrednog stanja do kraja tekuće godine, dodatno potvrđuje alarmantno stanje među radnicima i radnicima u kulturi:

Želimo da naglasimo da veliki broj samostalnih umetnika i umetnica i u novonastalim okolnostima i situaciji globalne zdravstvene krize, svojim delovanjem nastavlja da doprinosi opštim društvenim i humanitarnim interesima. Obimnu organizacionu strukturu ULUS-a (sa preko 2.700 članova, od kojih 574 u statusu samostalnih umetnika, što ga čini najbrojnijim strukovnim udruženjem u zemlji) koja pruža servis različitim kategorijama umetničkih stvaralaca i realizuje program u dva reprezentativna prostora i u regularnim okolnostima, nemoguće je održavati bez suštinske finansijske podrške resornih institucija lokalne samouprave i Republike.

Apelu se pridružuju i druga reprezentativna strukovna udruženja u kulturi

Ovim apelima su se pridružila i druga reprezentativna strukovna udruženja u kulturi u Srbiji koja su u svom saopštenju pozvala na odgovornost nadležne koji, kako ističu, imaju zakonsku dužnost i obavezu da se u svakoj situaciji brinu o dobrobiti svakog umetnika i kulturnog radnika koji svojim profesionalnim radom doprinosi kulturnom razvoju, a u skladu sa Zakonom o kulturi i Strategijom za kulturu RS.

Tako u svom dopisu Ministarstvu kulture i informisanja Udruženje baletskih umetnika Srbije (UBUS) skrenulo je pažnju na alarmantan položaj svojih članova i članica:

Vanredno stanje je u potpunosti stopiralo rad velikog broja samostalnih umetnika. Tim povodom iskazujemo zabrinutost za egzistenciju ove kategorije umetnika koji neće biti u prilici da obavljaju svoju delatnost i samim tim neće imati ni primanja u narednom periodu. Umetnici koji samostalno obavljaju svoju delatnost nemaju pravo da potražuju kredite od banaka kako bi eventualno, na taj način prebrodili ovu situaciju.

Potraživanja prema njima se ne obustavljaju – kao što su plaćanje infostana, struje, telefona, stanarine i dr. Samostalni umetnici treba da izdržavaju i hrane porodice u ovom periodu (neretko su samostalni umetnici bračni parovi i nemaju druge izvore prihoda). Skrećemo pažnju i na to da je trenutna situacija nastala u završnim mesecima pozorišne sezone, odnosno školske godine i da će nakon njihovog završetka biti pauza od dva meseca kada veliki broj samostalnih umetnika nema prihode.

U UBUS-ovom apelu dalje se upozorava da samostalni umetnici potencijalno ostaju bez ikakvog primanja narednih 6 meseci, ističući da su najviše opterećeni troškovima zakupa prostora za rad, „koje zakupodavci naplaćuju i u periodu kada je samostalna delatnost obustavljena“.

Festival savremenog plesa i performansa Kondenz, 2019. Foto: Luka Knežević-Strika

Odgovor Sekretarijata za kulturu

U utorak, 24. marta, usledio je pisani odgovor Ivana Karla, zamenika načelnika Gradske uprave grada Beograda – sekretara Sekretarijata za kulturu na upućeni apel Asocijacije NKSS u kojem se negira namera da se uskrati pomoć i podrška „stvaraocima i učesnicima u realizaciji kulturne delatnosti“. Ističući da je Sekretarijat za kulturu i pre prispelog apela imao u vidu situaciju u kojoj su, „zbog izostanka realizacije programa, neki umetnici i kulturni radnici (i njihove porodice) mogli ostati bez izvora prihoda“.

U navedenom odgovoru, odluka o ukidanju konkursa pravda se činjenicom da su Grad Beograd i Sekretarijat za kulturu istovremeno ukinuli i druge programe i manifestacije, kao što je praznik Grada Beograda, Međunarodno takmičenje muzičke omladine i Beogradski letnji festival – BEFEM.

Kako se dalje navodi u odgovoru:

Smatramo da su dani, kada budemo sigurni da je opasnost od širenja pandemije COVID-19 virusa prošla, pravo i jedino moguće vreme za ustanovljavanje konkretnih mera koje bi za cilj imale pomoć svim učesnicima u stvaranju i realizovanju kulturne delatnosti koji su, zbog navedene opasnosti, pretrpeli štetu.

Ipak, asocijacija NKSS kao i Udruženje likovnih umetnika Srbije (ULUS) složni su u stavu da nadležni u sektoru kulture mogu i moraju mnogo više da urade već sada, a ne tek kada se vanredna situacija obustavi, budući da niko ne može da predvidi u ovom trenutku koliko će ona trajati.

Takođe, složni su u stavu da postoji potreba da Sekretarijat za kulturu grada Beograda revidira svoju odluku o ukidanju godišnjeg konkursa za 2020. godinu, objavljenu krajem prošle nedelje, kao i da Ministarstvo kulture i informisanja objavi rezultate konkursa iz oblasti kulture u najkraćem roku, te da omogući hitno potpisivanje ugovora i isplata sredstava za realizaciju odobrenih projekata za tekuću godinu.

Kada je reč o konkretnim merama podrške, krizni tim ULUS-a je uputio poziv umetnicima starijim od 65 godina, a kojima je potrebna pomoć pri nabavci životnih namirnica, materijala za rad ili lekova, šetanju kućnih ljubimaca, da se jave na sledeći telefon: 063 – 558 – 038 kako bi im se pomoć pružila.

V.K.

Prethodni članak

Naomi Klajn: Krizni čas kao ovaj nam pokazuje koliko zavisimo jedni od drugih

Studente su prvo privremeno iselili iz doma a sada ih zovu da dođu i pokupe stvari

Sledeći članak