Oformljena Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti – MASA

Suočena s opštim urušavanjem institucija, sve češćim slučajevima plagiranih doktorata i napadima na univerzitetske profesorke i profesore, akademska zajednica u Srbiji je formirala Mrežu akademske solidarnosti i angažovanosti.

U njihovom saopštenju se navodi da je „Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti – MASA formirana sa ciljem jačanja nezavisnosti i kritičkog potencijala akademske zajednice“.

Kako najavljuju: „MASA će pružati podršku članovima akademske zajednice koji su ugroženi zbog svog naučnog i umetničkog rada, odnosno javnog angažmana“, te da će veći deo angažmana ove Mreže biti usmeren ka akterima na vlasti – pre svega ka Vladi i nadležnim institucijama.

MASA tvrdi da postoje pokušaji uticaja na istraživačku i kadrovsku politiku akademskih institucija čime se najdirektnije ugrožava njihova samostalnost i dugoročno urušava naučna zajednica u celini.

Institut za filozofiju i društvenu teoriju i institut od nacionalnog značaja Vinča su navedeni kao najnoviji primeri institucija „u kojima se netransparentno i protivno volji većine nameću kadrovska rešenja“.

Neki od ciljeva Mase su praćenje transparentnosti delovanja nadležnih tela koja sprovode akademske politike i programe, pružanje podrške pojedincima, grupama ili akademskim institucijama koje su izložene pritiscima, ali i da koordiniše učešće u javnim raspravama tokom kojih se donose pravne regulative i strateški dokumenti javnih politika iz oblasti obrazovanja, nauke i umetnosti.

MASA predstavlja otvorenu mrežu koja će okupljati pripadnice i pripadnike akademske zajednice, a za sada joj je pristupilo preko dve stotine univerzitetskih profesorki, profesora, istraživačica i istraživača. Zainteresovani za članstvo se mogu prijaviti preko sajta ove mreže.

I.P.

Prethodni članak

Grupa žena prekinula tribinu u Novom Sadu

Bojkot izbora – nagoveštaj novog ili varijacija na staru temu?

Sledeći članak