Pokrenuta inicijativa za unapređenje politika zapošljavanja žena starijih od 45 godina

Udruženje „Žene na prekretnici“ pokrenulo je inicijativu da se u Akcioni plan za period od 2024. do 2026. za sprovođenje Strategije zapošljavanja u Republici Srbiji unesu izmene kako bi se žene starije od 45 godina prepoznale kao teže zapošljiva kategorija.

žene prolaze pored izloga

Da li znate da žene starije od 45 godina čine polovinu od ukupnog broja žena prijavljenih na evidenciji Nacionalne službe zapošljavanja? Veliki deo njih čeka na posao do 10 godina, iako su radno sposobne i voljne da rade, one nailaze na diskriminaciju na tržištu rada najčešće zbog svojih godina i pola, navode iz udruženja „Žene na prekretnici“.

Kako bi se ova situacija promenila, neophodno je da žene 45+ budu prepoznate kao teže zapošljiva kategorija što će im omogućiti lakši pristup aktivnim merama zapošljavanja, navode iz ovog Udruženja.

„Stoga nam je potrebna vaša pomoć. Potpišite inicijativu da se u Akcioni plan za period od 2024. do 2026. za sprovođenje Strategije zapošljavanja u Republici Srbiji za period od 2021. do 2026. godine, unesu izmene i da se kao jedna od kategorija teže zapošljivih lica uključe lica starosti 45 i više godina, a posebno dugoročno nezaposlene žene (umesto lica starosti 50 i više godina).“ stoji u pozivu Udruženja u kome se dodaje da je inicijativa u skladu sa Zakonom o rodnoj ravnopravnosti, a ove novine u javnim politikama u oblasti zapošljavanja, koje bi se odnosile na unapređenje položaja žena starijih od 45 godina na tržištu rada, doprinele bi njihovom lakšem zapošljavanju i ostvarivanju Ustavom zagarantovanog prava na rad.

Kako se navodi u Inicijativi ovog udruženja, žene su prema statističkim podacima mnogo češće izložene diskriminaciji prilikom zapošljavanja, i ukoliko se u budućnosti ne napravi neka značajnija promena biće potrebno još 58 godina da se ostvari puna rodna ravnopravnost u domenu rada i time zatvori postojeći rodni jaz na tržištu rada koji danas.

„Žene starije od 45 godina bile su najveće žrtve procesa privatizacije, čestih stečaja privrednih društava i reformi javnog sektora, sprovedenih na našim prostorima u poslednjih nekoliko decenija“ navodi se u inicijativi i dodaje da i podaci Poverenice za zaštitu ravnopravnosti pokazuju da se trećina svih pritužbi odnosi na diskriminaciju u oblasti rada i zapošljavanja, a pritužbe češće podnose žene.

„Takođe, i statistika Nacionalne službe za zapošljavanje iz 2021. godine ukazuje na trend povećanja procenta žena starijih od 45 godina u ukupnom broju nezaposlenih žena. One danas čine gotovo polovinu od ukupnog broja žena na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (116.000) i izložene su dugoročnoj nezaposlenosti, jer svaka treća žena starija od 45 godina čeka na posao duže od 5 godina, dok tek svaka deseta starija žena biva uključena u mere aktivne politike zapošljavanja.“ navodi se u inicijativi.

Povećanje stope zaposlenosti žena starijih od 45 godina, imalo bi direktan efekat na smanjenje siromaštva, jer je gubitak posla ili nemogućnost zapošljavanja jedan od glavnih uzroka izrazitog rasta siromaštva među ženama starije životne dobi, jer prema raspoloživim podacima više od 144 hiljada žena starijih od 65 godina nisu ostvarile pravo na starosnu penziju, upozoravaju iz „Žene na prekretnici“.

Ova inicijativa rezultat je višegodišnjeg rada udruženja „Žene na prekretnici” na ovoj temi, a potkrepljena je istraživanjima, kampanjama, razgovorima i anketama sa ženama i sa poslodavcima.

I.P.

Prethodni članak

Devojka iz predgrađa: Šta su problemi žena u sportu

Pristupačno stanovanje dodaje do milijardu evra bruto domaćem proizvodu Austrije svake godine

Sledeći članak