Pokrenuta je kampanja „Za dostojanstven rad u kulturi“

„Pozivamo Ministarstvo kulture i informisanja na odgovornost, zahtevamo hitnu objavu rezultata konkursa za 2022. godinu koji još uvek nisu objavljeni i hitno sprovođenje javnih konkursa do početka godine“, navodi se u saopštenju kampanje koju iniciraju Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije (NKSS) i Udruženje likovnih umetnika Srbije (ULUS) u saradnji sa drugim reprezentativnim organizacijama.

„Ovakvim neodgovornim postupanjem nadležnog ministarstva, kojim se krši zakonom propisani rok za objavu rezultata, ugrožava se i blokira rad velikog broja umetnica i umetnika, umetničkih organizacija i kulturnih radnica i radnika, i dovodi se u pitanje realizacija većeg broja programa među kojima je i niz programa u oblasti međunarodne saradnje, gostovanja naših umetnika i umetničkih programa u inostranstvu i serija drugih umetničkih aktivnosti planiranih u 2022. godini“, navodi se u saopštenju niza reprezentativnih organizacija u sektoru kulture i umetnosti koji su se javno pobunili protiv hroničnog kašnjenja u sprovođenju ali i objavljivanju rezultata konkursa.

Kampanju „Za dostojanstven rad u kulturi“ iniciraju Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije (NKSS) i Udruženje likovnih umetnika Srbije (ULUS) u saradnji sa sledećim organizacijama: Stanica – Servis za savremeni ples, Međunarodno udruženje likovnih kritičara AICA – sekcija Srbija Udruženje baletskih umetnika Srbije (UBUS) i Udruženje kompozitora Vojvodine (UKV), a u toku je priključivanje i drugih reprezentativnih umetničkih organizacija.  

Radi se o kampanji koja predstavlja zajedničku borbu kulturnih radnica i radnika, umetnica i umetnika za, kako se navodi u saopštenju, „sistemsko unapređenje uslova rada u sektoru kulture, za obezbeđivanje dostojanstvenih zarada, mogućnosti za stručan i autonomni rad, ali i za kontinuirano povećanje budžeta za kulturu koje mora biti razvojno usmereno ka potrebama samih kulturnih proizvođača ali i društva u celini“.

Foto: NKSS

Kako stoji u saopštenju, Ministarstvo kulture i informisanja do dana kada su objavili ovo saopštenje, uprkos njihovim upitima i zahtevima, nije objavilo rezultate nekoliko konkursa u okviru sektora za savremeno stvaralaštvo i međunarodne kulturne odnose.

U kampanji se kao ključni zahtev iznosi hitno sprovođenje javnih konkursa do početka godine, kako bi se, kako se navodi, omogućilo umetnicima i organizacijama da „raspolažu produkcionim sredstvima od početka godine, te blagovremeno planiraju i sprovode planirane aktivnosti“.

Time bi se u značajnoj meri doprinelo poboljšanju kulturne ponude i kvaliteta umetničkog programa na nacionalnom nivou, ističu organizacije potpisnice saopštenja.

Prema mišljenju pomenutih organizacija, nema opravdanja da se ova praksa ne sprovodi, budući da pravovremeno raspisivanje konkursa ne predstavlja veliki angažman, niti je potrebno imati utvrđen budžet za kulturu. Takođe, zakonski predviđeno vreme za žiriranje pristiglih prijava je i više nego dovoljno da se ceo proces završi u poslednjem kvartalu tekuće godine, te tako, prema potpisnicama ove kapmanje, „nema opravdanja za kašnjenja u objavi rezultata“.

Pomenuta inicijativa pokrenuta je iz razloga što Ministarstvo kulture, kao i pokrajinske i lokalne samouprave, sprovode izrazito lošu praksu planiranja podrške kulturno-umetničke produkcije i programa, što, kako se navodi, za posledicu ima kasno raspisivanje konkursa i objavu rezultata tek tokom sredine godine, na početku letnje pauze, a često i kasnije, dok neki konkursni rezultati kasne i po više meseci.

Ključna posledica jeste sprovođenje velikog broja kulturnog i umetničkog programa na samom kraju godine, kada, prema navedenim organizacijama, nema dovoljno vremena za kvalitetnu i održivu realizaciju, a dugoročno, takva praksa doprinosi „lošem planiranju, prekarizaciji rada i otežanom razvoju čitavog polja kulture i umetnosti“.

Prema njihovim navodima, javnom saopštenju je prethodio dopis upućen Ministarstvu kulture i medija u kojem se traže navedeni zahtevi, ali na koje, do današnjeg dana, nije zvanično odgovoreno.

A.J.

Prethodni članak

NVO Svet i Dunav zahteva od Vlade Srbije obustavu radova na izgradnji spornog mosta u Novom Sadu do završetka procesa ispred Bernske konvencije

Devojka iz predgrađa: Akušersko nasilje zahteva adekvatan odgovor institucija

Sledeći članak