Protiv svake vrste zlostavljanja, uzmemiravanja i diskriminacije: Manifestacija Dani borbe protiv nasilja na Fakultetu dramskih umetnosti

Od ponedeljka, 5. decembra pa sve do 9. decembra 2022. godine, možete posetiti manifestaciju Dani borbe protiv nasilja koja će se održati u prostorima Fakulteta dramskih umetnosti.

Po drugi put Radna grupa FDU protiv nasilja, organizuje manifestaciju Dani borbe protiv nasilja tokom koje će publika biti u prilici da poseti programe koji se bave temom nasilja, dve studentske predstave i šest studentskih filmova, kao i da učestvuje u propratnim diskusijama sa autorkama i autorima.

U okviru manifestacije će biti predstavljen i Pravilnik o zaštiti od zlostavljanja u obrazovnom i radnom procesu na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, koji je usvojen u maju 2022. godine, i u celosti dostupan na zvaničnom sajtu Univerziteta umetnosti i Fakulteta dramskih umetnosti.

Ovim Pravilnikom se zabranjuje svaka vrsta zlostavljanja, uznemiravanja i diskriminacije, naznačeno je u samom dokumentu. U Pravilniku su takođe jasno opisane sve vrste nasilja a propisane su i kazne u odnosu na prekršaj koji je izvršen.

Pravilnik se odnosi na sve studentkinje i studente, nastavno i nenastavno osoblje, kao i one koji su u procesu upisa, ili su polaznici programa koje organizuje fakultet.

Kako je pojašnjeno, ovaj dokument je u upotrebi na fakultetu, u okviru predavanja, vežbi, konsultacija, ispita, projekata, ali i u formalnoj i neformalnoj komunikaciji van fakulteta koja se, uživo ili on-lajn, obavlja između svih na koje se odnosi Pravilnik.

Ukoliko ste žrtva ili svedok zlostavljanja možete se obratiti licima za pomoć i podršku, čija se imena ističu na sajtu fakulteta, a u proces konsultovanja se može uključiti i osoba od poverenja, to jest, lice koje oštećena strana bira kao vid neformalne podrške.

Zvanična prijava se podnosi predsedniku Komisije za zaštitu od zlostavljanja. Prijavu zlostavljanja u obrazovnom ili radnom procesu koja se odnosi na ponašanje zaposlenog ili zaposlene, studentkinja ili student može podneti 36 meseci od izvršenja, a najkasnije 24 meseca nakon isteka studentskog statusa. Rok, u slučaju da zaposleni prijavljuje drugog zaposlenog je 36 meseci od izvršenja, a najkasnije do prestanka radnog statusa zaposlenog koji je osumnjičen ili osumnjičena kao učinilac. Rok za prijavu studenta je 36 meseci od izvršenja, a najkasnije do isteka studentskog statusa studenta koji je osumnjičen ili osumnjičena kao učinilac.

Kako stoji u dokumentu, rok za prijavu teče od dana kada je poslednji put izvršeno ponašanje koje je kvalifikovano kao zlostavljanje u obrazovnom ili radnom procesu.

U Pravilniku je naznačeno šta tačno treba da sadrži prijava, kao i sve procedure i faze postupka prijave, a dodatno se potcrtava da je svaka lažna prijava kažnjiva.

Kada je reč o sankcijama, navodi se da će svako za koga se utvrdi da je odgovoran za određenu vrstu zlostavljanja biti adekvatno kažnjen. Pored opomena za lakše prekršaje, propisane su i javne osude za teže prekršaje koje obuhvataju pokretanje disciplinskog postupka, uz moguće konsekvence vezane za radni ili studentski status onoga ko je povrede načinio. Nikakve štetne posledice neće snositi lice koje je prijavilo zlostavljanje u obrazovnom ili radnom procesu, pa tako ni svedoci zlostavljanja, kao ni oni koji su prijavljivanje ohrabrili, posebno se naglašava.

Inicijativa Radne grupe FDU Protiv nasilja pokrenuta je početkom 2021. godine, dok je Pravilnik o zaštiti od zlostavljanja u obrazovnom i radnom procesu usvojen 5. maja 2022. godine na 163. sednici Senata Univerziteta umetnosti u Beogradu.

Kompletan program manifestacije Dani borbe protiv nasilja su pripremili: Tara Mitrović, Sofija Dimitrijević, Nina Račeta, Hristina Mitić, Aleksandra Avramović, Ognjen Dragović, Marko Ribić, Teodora Pajović i Ognjen Obradović, studentkinje i studenti uz podršku profesorke dr Irene Ristić i drugih članica i članova Radne grupe FDU Protiv nasilja, u saradnji sa studentima FPU Matijom Simovićem i Mihajlom Gavrilovićem i profesorkom Oliverom Batajić Sretenović.

V.K.

Prethodni članak

Štrajk u Zari: neka Crni petak postane dan borbe protiv izrabljivanja

Pobunjene žene Irana šalju poruku „Zan, Zendegi, Azadi“

Sledeći članak