Rodna ravnopravnost rađa kulturnu raznolikost: Poziv na seminare za umetnice, preduzetnice i radnice u kulturi

Žene iz različitih kulturnih oblasti, muzike, vizuelne umetnosti, književnosti, ulične i izvođačkih umetnosti različitih starosnih grupa mogu da se do 7. maja 2022. prijave na besplatni edukativni program.

Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije (NKSS), zajedno sa partnerskim organizacijama iz Srbije, raspisala je konkurs za sve umetnice, kustoskinje, menadžerke u kulturi, preduzetnice koje rade u kulturnom sektoru i druge kulturne radnice iz sva tri sektora u oblasti kulture u Srbiji za  besplatno usavršavanje i podizanje kapaciteta u okviru projekta ,,Rodna ravnopravnost rađa kulturnu raznolikost”.

„Želja nam je da  unapredimo umetničke i poslovne veštine žena, njihovo znanje, ali i vidljivost i mogućnosti za karijeru u kulturnom i kreativnom sektoru u Srbiji,“ ističe se u najavi programa.

Prva faza istraživanja, koja je obuhvatila rezultate ankete, intervjua i ekspertske fokus grupe, sa više stotina kulturnih radnica i preduzetnica iz različitih delova Srbije i različitih starosnih grupa, proizvela je rezultate o uslovima života i rada zaposlenih i angažovanih u kulturnom sektoru u Srbiji, kao i o oblicima rodne diskriminacije koji dalje generišu rodne neravnopravnosti u kulturnom životu u našem društvu.

Rezultati su između ostalog pokazali da je preko 65% žena bilo izloženo diskriminaciji tokom školovanja, a ovakav trend se nastavlja i tokom njihovog profesionalnog angažovanja (70%).

U anketnom istraživanju „Rodna ravnopravnost za kulturnu raznolikost“ sprovedenom tokom 2022. a u kojem je učestvovalo više od dve stotine radnica u kulturi iz različitih delova Srbije, skoro polovina koleginica izjavila je da je nedefinisano radno vreme karakteristično za rad u umetnosti, kulturi i kreativnim industrijama imalo negativnog uticaja na njihov privatni život, brak, partnerstvo ili roditeljstvo (48%).

Svaka četvrta ispitanica je plaćena manje od muških kolega za isti posao, svaka treća je odložila roditeljstvo zbog profesionalnih obaveza i rada u kulturi, dok je svaka peta ispitanica morala da prekine porodiljsko bolovanje zbog profesionalnih obaveza.

Na osnovu ovih rezultata, formiran je edukativni program, u cilju doprinosa povećanom učešću žena i njihovoj pravednijoj zastupljenosti u kulturnom polju i posledično celom društvu.

Seminari će se održavati subotom i obuhvataće teme poput Radnih prava, samoorganizovanja i dobrih praksi liderstva, Kako prepoznati kršenje prava i koji su mogući scenariji?, Selfcare kulturnih radnica: Kako se odupreti stresu, upravljati svojim vremenom i postaviti granice?, Fandrejzing u kulturi i kako se odnositi prema novcu.

Učešće na seminaru je besplatno, broj učesnica je ograničen, a rok za prijavu je 7. maj na sledećem linku. 

Projekat ,,Rodna ravnopravnost rađa kulturnu raznolikost” se bavi stvaranjem preduslova za pravičniji pristup koji bi ženama kao kreatorkama kulturnih izraza pružao jednake mogućnosti u kulturnom polju u Srbiji.

Podržan je od Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost UNESCO-a i Ministartsva kulture informisanja Republike Srbije, a projekat sprovodi sedam organizacija članica Asocijacije Nezavisne kulturna scena Srbije (Kolektiv mladih žena Femix, Pobunjene čitateljke, Millennium, Studio 6, Kulturanova, Elektrika i Centar za empirijske studije kulture jugoistočne Evrope).

Važno je skrenuti pažnju da je ovaj projekat izabran na konkursu Uneska 2020. godine među 1.027 projekata iz celog sveta kao jedan od šest najboljih i jedini koji dolazi iz Srbije.

V.K.

Prethodni članak

Stop zastrašivanjima sindikalaca – dobrotvorni događaj za sindikalca iz Jure

Strateške tužbe protiv novinara i aktivista u porastu – Evropska komisija je predložila mere za sprečavanje SLAPP tužbi

Sledeći članak