Sa radom počinje RadnaPrva.rs, stranica za procenu da li su vam radna prava prekršena

Danas sa radom počinje sajt RadnaPrava.rs na kojem se nalazi aplikacija koju možete iskoristiti ukoliko sumnjate da su vaša radna prava prekršena.

Aplikacija na sajtu RadnaPrava.rs se sastoji od upitnika koji se lako popunjava a nakon popunjavanja upitnika sama aplikacija će vas obavestiti da li je i koliko verovatno da su neka vaša prava prekršena. 

Upitnik je dizajnirao pravni tim Centa za politike emancipacije i on sadrži 22 pitanja koja obuhvataju najčešće povrede radnih prava i koja aplikaciji pomažu da zaključi koliko je verovatno da su vaša prava prekršena ili ne. 

Nosilac inicijative, Centar za politike emancipacije, dodaje i da smo na radnim mestima upoznati sa onim što su naše obaveze, dok se često dešava da nismo dovoljno upućeni u ono što su naša prava. „Nadamo se da će sajt RadnaPrava.rs postati važan alat u borbi za dostojanstven rad i život”, navodi se u saopštenju. 

CPE podseća da je danas takođe i Svetski dan dostojanstvenog rada i da ga dočekujemo u društvu obeleženom ekstremnim nejednakostima, siromaštvom i potpunom obespravljenošću radnica i radnika, da su izmene radnog zakonodavstva prethodnih decenija drastično suzile prava zaposlenih i da nesigurni oblici zaposlenja i sveprisutni strah od gubitka posla otežavaju organizovanje na radnom mestu i borbu za bolje uslove života i rada. U saopštenju se dodaje i da „u Srbiji većina ljudi radi za plate koje ne zadovoljavaju ni minimalne potrebe; sa današnjim zaradama se jedva preživljava”. 

„Verujemo da će ovaj sajt biti koristan alat za postizanje dostojanstvenih uslova rada i podstrek za uključivanje što većeg broja radnica i radnika u borbu za radna prava” stoji u saopštenju. 

Radnička prava u Srbiji su na izuzetno niskom nivou i decenijama već imaju tendenciju daljeg srozavanja, o čemu često pišemo na našem sajtu. Uzroci su, kako naše analize najčešće tvrde, srozavanje zakonskih minimuma, nepoštovanje ni tih i takvih, već srozanih zakonskih minimuma, prekarizacija, podkapacitiranost institucija koje bi trebalo da se radničkim pravima bave i rasprostranjeno nepoznavanje prava. 

S.A.

Prethodni članak

U Srbiji bez optimizma na Svetski dan dostojanstvenog rada

Kako razumeti kineska ulaganja u Istočnoj Evropi izvan narativa o „kineskoj pretnji“

Sledeći članak