Srbija i dalje tranzitna zemlja u očima izbeglica

Beogradski centar za ljudska prava je predstavio godišnji izveštaj „Pravo na azil u Republici Srbiji 2022“.

Broj ljudi u svetu koji su prinudno raseljeni zbog oružanih sukoba, progona ili prirodnih katastrofa uzrokovanih klimatskim promenama se tokom protekle tri decenije upetostručio i danas prema podacima UN iznosi 103 miliona.

Tokom 2022. godine smeštajne kapacitete prihvatnih centara i centrara za azil u Srbiji koristilo je oko 119.000 izbeglica, navela je Ana Trifunović, urednica izveštaja Pravo na azil u Republici Srbiji 2022. U pitanju je dvostruko veći broj u odnosu 2021. godinu, a najviše je izbeglica sa bliskog istoka, posebno iz Avganistana i Sirije, zatim iz afričkih zemalja i iz Ukrajine.

Svega je 320 ljudi podneo zahtev za azil u Srbiji, a od toga su nadležni organi tokom 2022. godine odobrili 30. Ovi podaci govore „da najveći broj izbeglica ipak i dalje Srbiju radije posmatra kao zemlju tranzita, nego zemlju destinacije“, objasnila je Trifunović.

Na osnovu instituta o privremenoj zaštiti koja je aktivirana nakon invazije Rusije na Ukrajinu, Srbija je odobrila 1115 rešenja o privremenoj zaštiti pretežno ukrajinskih državljana.

Rat u Ukrajini, usklađivanje viznog režima sa Evropskom unijom, trilateralni memorandum između Srbije, Mađarske i Austrije i ekološko izbeglištvo su ponajviše uticali na migracione tokove ka Srbiji, istakla je Anja Stefanović, koordinatorka programa Azil i migracije.

Dolazak državljana Ukrajine u Srbiju je olakšan bezviznim režimom, i prema informacijama Beogradskog centra za ljudska prava tokom 2022. nije bilo problema u primeni instituta o privremenoj zaštiti. Iskustvo Centra govori da većina ukrajinaca i ukrajinki želi da se vrati u svoju zemlju.

Na migracione tokove utiče i usklađivanje viznog režima sa EU. Srbija je ukinula slobodan vizni režim sa Tunisom, Indijom i Burundijom na osonvu zahteva EU, koja je procenila da da bi na taj način mogla da smanji priliv ljudi koji žele da migriraju u zemlje članice Unije. Stefanović je iskazala bojazan da će Srbija iz istog razloga nastaviti da ukida slobodan vizni režim sa drugim državama.

Na predstavljanju izveštaja govorili su Jelena Ilić, viša savetnica za integraciju programa Azil i migracije, Ana Trifunović, urednica izveštaja, Anja Stefanović, koordinatorka programa Azil i migracije, Sonja Tošković, izvršna direktorka Beogradskog centra za ljudska prava i Soufiane Adjali, šef predstavništva UNHCR-a u Srbiji; foto: Medija centar

Srbija, Mađarska i Austrija su potpisali trilateralni memorandum o zaštiti granica. Iako se ne zna mnogo o sadržaju dogovora triju strana, rekla je Stefanović, jasno je da memorandumom EU hoće „da se dodatno ograđuje žicama i ogradama“. Mišljenje je Centra da će ovakve politike samo pojačati kriminalne prakse krijumčarenja i slučajeve kršenja ljudiskih prava od strane država.

Naposletku, još jedna značajna promena u migracionim tokovima je da sve više ekoloških izbeglica stiže u Srbiju. U pitanju su ljudi koje na napuštanje svojih domova primoravaju posledice klimatskih promena.

„To se može desiti i u našoj zemlji i to preti dolini Jadra ukoliko se ne spreče dalja ispitivanja i iskopavanja Litijuma, i to mi ja važno da napomenem, jer kad god pomislimo da izbeglištvo pogađa nekog tamo, treba da se setimo i naše istorije, i šta nas može čekati u budućnosti, i da povratimo solidarnost“, rekla je koordinatorka programa Azil i migracije.

Beogradski centar za ljudska prava je razgovarao sa stanovnicima u gradovima u Srbiji koji su godinama „pogođeni tokovima migracija“, navela je Anja Stefanović. Mnogi sagovornici centra su rekli da ljudi u Srbiji znaju šta znači biti izbeglica i da treba biti solidaran sa izbeglicama.

Građani sa kojima je Centar razgovarao su potvrdili da ne poznaju migracione politike Srbije i da nemaju adekvatne informacije o migracijama. Na pitanja suživota sa izbeglicama, uključujući i zapošljavanje i pohađanje škole, samo mali broj ljudi je odgovorilo negativno.

Izveštaj o pravu na azil u 2022. godini predstavljen je 28. februara u Medija centru i nudi pregled i analizu primene domaćih i međunarodnih propisa u postupku azila, drugih propisa relevantnih za položaj tražilaca azila i izbeglica, kao i postupaka pred organima javne vlasti i nezavisnim telima koji su važni za integraciju u srpsko društvo.

A.J.

Prethodni članak

Novim uredbama apsolutna partijska kontrola nad gradskim manifestacijama od značaja za kulturu

„Nemamo više ni pravo niti mogućnosti da se povlačimo“, najvljen drugi skup podrške tužiteljkama Paunović i Savović

Sledeći članak