Svetski dan dostojanstveog rada obeležen skupom u Novom Sadu

Foto: UGS Nezavisnost
Foto: UGS Nezavisnost

Pod sloganom Međunarodne konfederacije sindikata – „Promenimo pravila“ – UGS Nezavisnost obeležio je, po jedanaesti put, Svetski dan dostojanstveog rada.

Tripartitni okrugli sto, održan tom prilikom 4. oktobra u Novom Sadu bavio se problemima radnog zakonodavstva u Srbiji, rastućoj tendenciji nesigurnih oblika zapošljavanja i niskim zaradama.

Globalni indeks, koji radi Međunardona konfederacija sindikata, Srbiju je svrstao u zemlje u kojima se konstantno krše radna i sindikalna prava. To je neslavan podatak i cilj nam treba biti da u narednom periodu dobijemo drugačije ocene. – Istakla je Čedanka Andrić, izvršna sekretarka UGS Nezavisnost.

Kao gorući problem radnog zakonodavstva u Srbiji ocenjena je aktuelna izrada Zakona o radu preko agencija za zapošljavanje. Snežana Milajić, samostalna referentica Ministarstva rada izrazila je uverenje da će novi zakon konačno urediti rad preko agencija, te da inicijative da se ovo polje uredi Ministarstvo ima još od 2013. godine.

Dr. Zoran Ristić, član radne grupe za izradu ovog zakona ispred UGS Nezavisnost upozorio je da promena imena zakona sa Zakon o agencijskom zapošljavanju u Zakon o radu preko agencija za zapošljavanje, koja je usvojena na sugestiju Ministarstva rada nosi u sebi opasnost usitnjavanja radnog zakonodavstva i obesmišljavanje krovnog Zakona o radu.

On je istakao i da je, pored spornog naziva, ključna tačka neslaganja između Ministarstva, poslodavaca i sindikata procenat radnika koje jedna kompanija može da „iznajmi“, odnosno zaposli preko agencije. Predstavnici sindikata se zalažu da se taj broj ograniči na 10% ukupnih zaposlenih u kompaniji, poslodavci se zalažu da bude bez ograničenja, dok Ministarstvo, za sada, predlaže granicu od 30%.

On je dalje istakao da bi donošenje ovog zakona garantovalo ista prava zaposlenima preko agencije i redovnim zaposlenim i smatra da bi se, posledično, smanjio broj agencija i nesigurnih radnih mesta. Međutim, kako je istakao:

Ovim zakonom nije dotaknut jedan drugi oblik zapošljavanja – zapošljavanje preko omladinskih zadruga. Paralelno sa ovim zakonom treba regulisati i zapošljavanje preko omladinskih zadruga, da ne bismo došli u situaciju da se agencije za zapošljavanje preko noći prevore u omladinske zadruge.

Predstavnica austrijskog sindikata PRO-GE, Martina Šneler, govrila je o procesu donošenja zakonskih regulativa o zapoljavanju preko agencija u Austriji i kao važnu tačku za koju su se austrijski sindikati izborili istakla odredbu po kojoj je zabranjeno da kompanije za vreme štrajka redovnih radnika upošljavaju radnike preko agencije. Sličnu odredbu sadržao bi i zakon u Srbiji.

Bojana Tamindžija iz inicijative Clean Clothes Campaign govorila je o problem niskih plata u Srbiji i istakla da je minimalna zarada koju trenutno prima oko trista hiljada radnika gotovo četiri puta manja od iznosa koji ova inicijativa smatra dostojanstvenom zaradom, kao i da bez dostojanstvene zarade nema dostojanstvenog rada.

Iz UGS Nezavisnost su juče podelom letaka građanima Novog Sada poručili da se do dostojanstvenog rada u Srbiji može doći:

  • Samo ako se pri izradi zakona konsultuje svet rada
  • Samo ako imamo nezavisno i efikasno pravosuđe
  • Samo ako radnici za svoj rad dobijaju zarade od kojih moze dostojanstveno da se živi
  • Samo ako se radi uz potpisan ugovor i punu primenu mera bezbednosti i zdravlja na radu

B.T.

Prethodni članak

Protest u Požegi protiv pretvaranja šume u građevinsko zemljište

Spomenik Stefanu Nemanji kao istorijsko utemeljenje nejednakosti

Sledeći članak