Radnici u Južnoj Koreji

Južna Koreja produžava radno vreme uprkos svetskim trendovima

Konzervativna vlada Južne Koreje je predložila izmene zakona kojima bi gornja granica za dužinu nedeljnog radnog vremena sa sadašnjih 52 sata bila povećana na 69 sati.

Konzervativna vlada Južne Koreje je predložila izmene zakona kojima bi gornja granica za dužinu nedeljnog radnog vremena sa sadašnjih 52 sata bila povećana na 69 sati.

Južna Koreja: štrajkovalo pola miliona radnica i radnika

Jednodnevni štrajk i demonstracije širom zemlje deo su sindikalne borbe za ukidanje prekarnog rada, nacionalizaciju ključnih industrija i socijalizaciju obrazovanja i stanovanja.

Jednodnevni štrajk i demonstracije širom zemlje deo su sindikalne borbe za ukidanje prekarnog rada, nacionalizaciju ključnih industrija i socijalizaciju obrazovanja i stanovanja.