Transparent sa marša za Osmi mart

Žene češće traže posao a ređe ga dobijaju

Međunarodna organizacija rada je na svom sajtu objavila statističku analizu koja pokazuje da postoji značajni rodni disparitet na globalnom nivou kada je u pitanju nezaposlenost.

Međunarodna organizacija rada je na svom sajtu objavila statističku analizu koja pokazuje da postoji značajni rodni disparitet na globalnom nivou kada je u pitanju nezaposlenost.

Garantovanim poslovima protiv dugotrajne nezaposlenosti?

Da li bi Evropa trebalo da se okrene merama garantovanog zapošljavanja da bi umanjila dugotrajnu nezaposlenost, pita se bivša ministarka rada Grčke

Da li bi Evropa trebalo da se okrene merama garantovanog zapošljavanja da bi umanjila dugotrajnu nezaposlenost, pita se bivša ministarka rada Grčke