žene prolaze pored izloga

Rodni jaz na tržištu rada u Srbiji i dalje na visokom nivou

Prema novim podacima dostupnim u godišnjaku Eurostata, rodni jaz u zapošljavanju i dalje postoji na evropskom nivou. U Srbiji su ove razlike značajne, u porastu u odnosu na prethodne godine.

Prema novim podacima dostupnim u godišnjaku Eurostata, rodni jaz u zapošljavanju i dalje postoji na evropskom nivou. U Srbiji su ove razlike značajne, u porastu u odnosu na prethodne godine.

U kojim sektorima žene rade: i dalje u nepovoljnijoj poziciji na globalnom tržištu rada

Istraživanje trendova zanimanja i sektora koje je sprovela Međunarodna organizacija rada pokazuje da postoje oblasti u kojima žene čine većinsku radnu snagu, postoje oblasti u kojima tek postaju deo radne snage ali i oni sektori u kojima su još uvek uglavnom odsutne.

Istraživanje trendova zanimanja i sektora koje je sprovela Međunarodna organizacija rada pokazuje da postoje oblasti u kojima žene čine većinsku radnu snagu, postoje oblasti u kojima tek postaju deo radne snage ali i oni sektori u kojima su još uvek uglavnom odsutne.

žene prolaze pored izloga

Institut za razvoj i inovacije: Predlog olakšica na zarade majki nakon porođaja

Institut za razvoj i inovacije je izradio predlog mere fiskalne politike koji se odnosi na unapređenje položaja žena na tržištu rada nakon porođaja, a sve u cilju rešavanja problema depopulacije u Srbiji.

Institut za razvoj i inovacije je izradio predlog mere fiskalne politike koji se odnosi na unapređenje položaja žena na tržištu rada nakon porođaja, a sve u cilju rešavanja problema depopulacije u Srbiji.

Višestruka kriza izazvala gubitak 112 miliona poslova sa punim radnim satima, ocenjuje Međunarodna organizacija rada

U prvom kvartalu 2022. prekinut je oporavak globalnog tržišta rada od posledica ekonomske krize uzrokovane pandemijom koronavirusa, pokazuje deveto izdanje Monitora sveta rada koji objavljuje MOR.

U prvom kvartalu 2022. prekinut je oporavak globalnog tržišta rada od posledica ekonomske krize uzrokovane pandemijom koronavirusa, pokazuje deveto izdanje Monitora sveta rada koji objavljuje MOR.