ULUS: Nužnost izrade cenovnika za fer naknade u likovnoj i vizuelnoj umetnosti

U toku je formiranje Odbora za saradnju ULUS-a i SULUV-a koji bi za cilj imao izradu cenovnika za fer naknade u oblasti likovne umetnosti, uspostavljanje principa fer prakse i bolji socio-ekonomski položaj likovnih umetnika.

Na razgovoru u Galeriji SULUV u Novom Sadu održanom u utorak, 14. decembra, pokrenuti su dogovori između Saveza udruženja likovnih umetnika Vojvodine (SULUV) i Udruženja likovnih umetnika Srbije (ULUS) oko daljih borbi za uspostavljanje principa fer prakse i za bolji radni i životni položaj likovnih umetnica i umetnika u Srbiji.

Bavljenje likovnom umetnošću podrazumeva radni proces koji bi morao da bude plaćen, iako u praksi to nije slučaj, konstatovano je u pomenutoj debati. Naknade koje umetnice i umetnici dobijaju za svoj umetnički rad često nisu dovoljne ni za pokrivanje osnovnih produkcijskih troškova pri izradi umetničkog rada, dok je najveći broj njih, da bi zadovoljio bazične egzistencijalne potrebe, prinuđen da radi dodatne poslove.

Dodatno otežavajuća okolnost je i to što je profesionalno polje likovnih umetnosti u Srbiji u potpunosti neuređeno, za razliku od, profesije muzičara ili glumaca, na primer, čiji je rad u većoj meri vezan za ustanove kulture gde su zaposleni (pozorišta, na primer) ili se podrazumeva da će za svoj radni angažman dobiti unapred ugovoren honorar.

Organizatori debate su naveli, da zbog navedenih razloga, likovni umetnici nemaju mogućnost sindikalnog organizovanja i kolektivnog pregovaranja uslova svog rada.

Tokom protekle 2020. i 2021. godine, u okviru šire sprovedenih istraživanja u uslovima rada umetnika i umetnica u Srbiji, ULUS je inicirao poseban radni tim koji se upravo bavi uspostavljanjem standarda za fer naknade za rad u oblasti likovne umetnosti.

„Uspostavljanje, zagovaranje i primena dobrih praksi zahteva uključivanje što većeg broja aktera koji deluju u oblasti kulture i umetnosti, pre svega samih likovnih stvaralaca, a zatim i predstavnika izlagačkih prostora, galerija, umetničkih centara, kao i nadležnih institucija“, objasnili su iz ULUS-a,  pozivajući stručnu ali i širu javnost da se uključi u dalji rad ove radne grupe.

Kao rezultat pomenutih istraživanja ULUS-a, priređen je i zbornik pod naslovom „Rad u umetnosti“ koji, kada je reč o fer praksama, donosi prikaz međunarodnih fer praksi i cenovnika u likovnim umetnostima, već implementiranim u lokalne prakse, koji može biti osnova za izradu Okvira za utvrđivanje naknade za izlaganje i druge profesionalne usluge, koji bi bio prilagođen specifičnoj društveno-ekonomskoj situaciji u Srbiji.

Iz ULUS-a najavljuju nastavak javnih razgovora o fer praksama, već  u utorak 21. decembra, u Galeriji ULUS u Knez Mihailovoj (ili: Zoom LINK), u okviru promocije pomenutog zbornika „Rad u umetnosti“, biće organizovan razgovor pod nazivom „Za fer naknade i uslove rada u likovnoj i vizuelnoj umetnosti“.   

Razgovor će biti organizovan zajedno sa predstavnicima Saveza Udruženja likovnih umetnika Vojvodine (SULUV) i drugim saradnicima u dosadašnjem radu.

V.K.

Prethodni članak

Stanari Prokopa protiv gradnje koja bi pokrenula klizište

Pobeda u borbi protiv štetnog rudarenja zlata cijanidom je moguća – primer iz komšiluka

Sledeći članak