Video: Promišljanje uslova prekarnog rada

 

Prvog dana konferencije „Povratak utopije 2“ koju su organizovali Mašina i Centar za politike emancipacije, održana je panel diskusija „Promišljanje uslova prekarnog rada“. Objavljujemo video snimak ovog razgovora.

Na panelu su učestvovali profesor radnog prava sa Univerziteta Union i rukovodilac Pravne klinike za radno pravo, Mario Reljanović; Mario Kikaš, urednik časopisa RAD, te član Baze za radničku inicijativu i organizaciju (BRID); i Bojana Tamindžija, članica redakcije Mašine i aktivistkinja Levog Samita Srbije (LSS) koja je koautorka istraživanja Clean Clothes Campaign o uslovima rada tekstilnih radnica i radnika u Srbiji. Razgovor je moderirala Marija Jakovljević članica naše redakcije i Rekonstrukcije ženski fond.

Razgovor je započeo postavljanjem teorijskog okvira za razumevanje promena uslova na tržištu rada čime je otvoren prostor za analizu situacije u regionu kroz prilagođavanje politikama EU. Stanje u Srbiji je sagledano prvenstveno kroz osvrt na raslojavanje radne legislative i fragmentiranje oblasti rada, dok je perspektiva izoštrena osvrtom na dodatno prekarnu situaciju žena i marginalizovanih grupa. Primeri iz tekstilne industrije i kulture, iskustva radnica/ka koji dolaze na Pravnu kliniku za radno pravo univerziteta Union i rada BRID-a ilustrovali su prelamanja sistemskih procesa na mikro razini. Sagledavanjem konteksta teorijski i iskustveno ovaj panel, na početku konferencije, postavio je bazu za promišljanje i (re)artikulaciju odgovora i alternativa.

Prethodni članak

Mala proizvodnja nesigurnosti

Video: Feminističke strategije danas

Sledeći članak