Za dostojanstven rad i društvo bez diskriminacije – sindikat Nezavisnost pozvao članstvo da izađe na izbore

Ujedinjeni granski sindikati „Nezavisnost“ su pozvali svoje članove i članice da izađu na predstojeće izbore, a Izvršni odbor sindikata je formulisao zahteve upućene akterima na političkoj sceni Srbije.

Članovi "Nezavisnosti" tokom Prvomajskog protesta u Beogradu

„Nema pristojnog života, poslova i zarada bez prava na čistu vodu, vazduh i zemlju, ali ni bez pristupa kvalitetnom obrazovanju, zdravstvu i javnim službama i uslugama“, smatra Izvršni odbor UGS „Nezavisnost“.

„Nezavisnost“ zahteva „dostojanstven rad, a ne njegovu prekarnu i partijskim knjižicama posredovanu karikaturu“, kao i „jednak pristup tržištu rada i poslu, oslobođenog svih oblika diskriminacije“ i „pravo na kontinuiranu obuku i celoživotno usavršavanje radnika“.

Jedna od ključnih stvari za ovaj sindikat je i poštovanje prava na organizovanje i sindikalno delovanje, odnosno kolektivno pregovaranje i štrajk koja bi morala biti zakonima garantovana ali i poštovano u praksi. Centrala „Nezavisnosti“ od političkih aktera traži i „Zakon o radu koji nam omogućava da organizujemo sve radnike i zastupamo njihove interese, bez obzira gde i po kom osnovu rade“, odnosno zakon „koji podstiče a ne otežava kolektivno pregovaranje“.

Nezavisne i efikasne inspekcije su još jedan od zahteva sindikata – „kazne koje neće biti jeftinije od poštovanja zakona i primene mera za bezbedan i zdrav rad“. UGS „Nezavisnost“ ne odustaje od svog starog zahteva da se formiraju sudovi rada „koji će, kompetentno i u kratkom roku, rešavati radne sporove i učiniti da radni sporovi ne budu više agonija za radnike a jeftin izlaz za poslodavce“.

Pravedniji poreski sistem i progresivno oporezivanje koje bi smanjilo nejednakosti u društvu je još jedna od važnih stvari za „Nezavisnost“.

„Minimalna zarada, zakonski definisana kao izuzetak, mora i u praksi da postane izuzetak“, smatraju u sidnikatu i dodaju da „iako minimalna, ona ne sme biti nedovoljna, od nje mora da se živi, jer je zarađena – nije poklonjena“. „Nezavisnost“ želi da vidi „sistem u kojem će postojati samo prosečna potrošačka korpa, a ne i minimalna potrošačka korpa“, pošto kako kažu postoje samo životne potrebe a ne i minimalne životne potrebe ukoliko hoćemo da ljudi žive dostojanstveno.

Penzije koje će omogućiti dostojanstven život i vraćanje neustavno i nezakonito umanjenih penzija je još jedan od zahteva ove sindikalne centrale.

„Onima koji, u borbi za vlast, kao svom legitimnom okviru, nude obećanja“, Izvršni odbor UGS „Nezavisnost“ poručuje da „istinski socijalni dijalog vidi samo u obavezujućim sporazumima i njihovoj realizaciji“.

M.M.

Prethodni članak

Objavljen Vodič za uključivanje LGBT+ radnika/ca u sindikate

„Cirkus zvani most bez dozvole“: performans protiv kriminalne izgradnje mosta u Novom Sadu

Sledeći članak