Objavljen Vodič za uključivanje LGBT+ radnika/ca u sindikate

Od prošle nedelje je dostupan Vodič za sindikate za uključivanje LGBT+ radnika i radnica na Zapadnom Balkanu. Izdavač Vodiča je ERA – Savez za jednaka prava LGBTI osoba.

Kako se navodi u Vodiču, tokom 2021. godine je ERA u saradnji sa Centrom solidarnost, Solidarnošću i drugim regionalnim organizacijama organizovala obuke i radionice za sindikate Zapadnog Balkana. Izdavači/ce zaključuju da su sindikati tokom ovih događaja pokazali otvorenost da unaprede svoj rad kako bi bolje razumeli i u skladu sa tim predstavljali potrebe LGBTI+ radnika/ca.

Izveštaji koje objavljuju regionalne i međunarodne organizacije pokazuju značajno nepovoljniji položaj LGBTI+ radnika/ca u odnosu na ostale, navodi se u Vodiču: „Istraživanje Svetske banke iz 2018. pokazuje da je 41% LGBTI+ osoba bilo svedok negativnih stavova, komentara i ponašanja prema LGBTI+ kolegama, 14% je lično doživelo takve komentare ili ponašanje, a 16% je iskusilo nejednak tretman u pogledu uslova zapošljavanja ili beneficija.“ U publikaciji se navodi da je samo 24% LGBTI+ radnika i radnica otvoreno LGBTI+ na svom radnom mestu na regionalnom nivou, te da pod uticajem sveukupne stigme, isključenosti i diskriminacije u društvu, kao i ograničene političke zastupljenosti LGBTI+ osoba, sindikati u regionu ne uključuju LGBTI+ osobe u programe ili svoje interne procedure.

„Dakle, prava LGBTI+ radnika ostaju nezaštićena iako doprinose ekonomiji i razvoju kao i svi drugi radnici.“ Iz tog razloga je ERA razvila Vodič kako bi omogućila lakši pristup informacijama o pravima LGBTI+ radnika za sindikalne vođe i njihove članove u regionu Zapadnog Balkana.

Vodič uključuje informacije o specifičnim potrebama i problemima sa kojima se LGBTI+ radnici i radnice suočavaju i predočava globalne i regionalne dobre prakse sindikalnog angažovanja, u vezi sa pravima LGBTI+ populacije, tvrde izdavači u saopštenju.

Publikacija sadrži brojne korisne informacije za sindikate, ali i šire zainteresovanu publiku o specifičnosti problema LGBT+ radnica i radnika. Pored analize zakonske regulative ljudskih prava i zabrane diskriminacije, Vodič daje analizu šireg društvenog konteksta koji utiče na probleme radnika i radnica koji pripadaju LGBT+ populaciji.

Vodič je dostupan na engleskom, albanskom, makedonskom i srpskom jeziku i možete ga pronaći ovde.

I.P.

Prethodni članak

Da li je na pomolu sistemsko rešenje otpisa duga umetnicima nastalog ne njihovom krivicom?

Za dostojanstven rad i društvo bez diskriminacije – sindikat Nezavisnost pozvao članstvo da izađe na izbore

Sledeći članak