EPS nezakonito skriva informacije o sudbini 11 hidroelektrana, kaže Transparentnost Srbija

Pozivanje na „zaštitu ekonomskih interesa“ Srbije i Mađarske (a ne samo poslovnih interesa kompanija), ukazuje na moguće postojanje namere da se pri zaključenju ovog ugovora zaobiđe zakonska obaveza nadmetanja uz pozivanje na međudržavni sporazum, kao što je Vlada Srbije već učinila kod brojnih infrastrukturnih projekata, komentarišu iz Transparentnosti.

Hidroelektrana Đerdap

Transparentnost od 26. maja 2023. pokušava da kod Elektroprivrede Srbije proveri navode iznete u medijima, prema kojima je EPS razmatrao predlog za formiranje zajedničke kompanije sa „MVM Group“ iz Mađarske o formiranju zajedničkog preduzeća u koje bi bilo preneto 11 hidroelektrana, saopštili su iz Transparentnosti Srbija. Međutim, EPS AD, društvo kapitala u vlasništvu države, nezakonito uskraćuje javnosti bitne informacije o svom radu i mogućem raspolaganju imovinom velike vrednosti, komentarišu.

„Tek nakon četvrtog obraćanja dobili smo odgovor da su ovi podaci nedostupni, jer bi davanje informacija‚ otežalo ostvarenje opravdanih ekonomskih interesa između dve države‘ i da traženi dokumenti predstavljaju poslovnu tajnu ‚jer su tako označeni od autora dokumenta‘“, konstatuje se u saopštenju.

Iz Transparentnosti su ovo rešenje ocenili kao nezakonito. Oni objašnjavaju da je EPS uskratio odgovore na sva pitanja koja su poslali iako se ni u jednom nije tražila poslovna korespondencija između EPS i mađarske kompanije, niti poslovne tajne te firme.

Tako, EPS tretira kao ‘poslovnu tajnu‘ i sledeće: da li poseduje predlog i usvojeni dnevni red sednica nadzornih odbora koje su održane u 2023. godini, da li je predlog mađarske kompanije bio tačka na sednicama dnevnog reda; da li postoje zapisnici sa sednica nadzornog odbora; da li je na sednicama odlučivano o ponudi; koja služba EPS ili spoljni konsultanti su analizirali dostavljenu ponudu i izradili o tome ‘Informaciju‘ za Nadzorni odbor; kog datuma je EPS dobio ponudu; sa kojim državnim organima se EPS konsultovao ili pribavljao mišljenja u vezi sa ovom ponudom i slično.

Da li će se međunarodnim sporazumom ponovo zaobići zakonska obaveza nadmetanja?

Informacija koja je uskraćena, a naročito je značajna, jeste da li EPS ponudu mađarske strane tretira kao ‘samoinicijativni predlog‘ zainteresovanog lica u smislu Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama, saopštili su iz Transparentnosti:

„Taj zakon, naime, daje mogućnost da se na osnovu inicijative potencijalnog privatnog partnera formira zajedničko preduzeće ili drugi oblik javno-privatnog partnerstva sa preduzećem u vlasništvu Srbije, ali takođe nalaže da se pre toga sprovede postupak nadmetanja, u kojem inicijator ne sme imati nikakvu prednost u odnosu na druge kandidate“.

Iako je EPS AD nedavno promenio status, na njega se i dalje odnose obaveze iz ovog zakona, preciziraju iz Transparentnosti.

„S druge strane, pozivanje na ‘zaštitu ekonomskih interesa‘ Srbije i Mađarske (a ne samo poslovnih interesa kompanija), ukazuje na moguće postojanje namere da se pri zaključenju ovog ugovora zaobiđe zakonska obaveza nadmetanja uz pozivanje na međudržavni sporazum, kao što je Vlada Srbije već učinila kod brojnih infrastrukturnih projekata“, skreće se pažnja.

U Transparentnosti su ocenili da je Ministarstvo rudarstva i energetike i Elektroprivreda Srbije trebalo da i sami građanima objave kakve su namere za upravljanje hidroelektranama, budući da su vesti o promeni njihovog statusa izazvale opravdanu zabrinutost u javnosti.

Transparentnost: EPS zatajio i druge važne informacije

„Tako smo, još 16. avgusta zatražili informaciju o načinu na koji će Nadzorni odbor EPS utvrđivati i ceniti ispunjenost postavljenih kriterijuma za izbor novog generalnog direktora najvrednijeg državnog preduzeća, budući da to nije propisano zakonom, statutom ili drugom javno dostupnom odlukom ovog preduzeća, niti je navedeno u samom oglasu“, konstatuje se u saopštenju od 15. septembra. Kako iz Transparentnosti dodaju, iako je 15. septembra istekao rok za prijavljivanje kandidata, EPS je odgovorio da će tražene dokumente moći da dostavi tek deset dana kasnije, 25. septembra.

„Inače, EPS je 9.6.2023. odbio prvobitni zahtev za pristup informacijama o sednicama nadzornog odbora uz očigledno lažnu tvrdnju u službenom spisu da ‘tražene informacije nisu sadržane u određenom dokumentu‘“, otkriva se u saopštenju Transparentnosti.

Iz Transparentnosti naglašavaju da nezakonitost ove tvrdnje može sadržati i elemente krivičnog dela. Pred ovom organizacijom su stajale mogućnosti ulaganja žalbe Povereniku ili pokretanja drugoh postupaka. Transparentnost je umesto toga odlučila da EPS-u „pruži priliku za uklanjanje nezakonitosti“, uputivši dopis za postupanje po zahtevima ovlašćenom licu u EPS-u i predsedniku Nadzornog odbora ove kompanije. Ne ovaj dopis stigao je odgovor v.d. direktora o generalnoj opredeljenosti organa i zaposlenih u EPS da postupaju u skladu sa propisima.

„Transparentnost Srbija je potom podnela novi, dodatno razrađen zahtev za pristup informacijama, 26.7.2023. EPS je zatražio duži rok za postupanje, jer je navodno bilo potrebno više vremena za prikupljanje informacija, kao i zbog velikog broja predmeta u postupku. Odgovor da je sve ‘poslovna tajna‘ stigao je 11.9.2023“, zaključuje se u saopštenju.

I.K.

Prethodni članak

Usvojen Izveštaj o prostituciji u EU: kažnjavati korisnike

Vreme: v.d. EPS-a smenjen jer je bio protiv privatizacije

Sledeći članak