Gimnazijalci prave aplikaciju o malo poznatom logoru Topovske šupe

Nakon pokrenute virtuelne ture kroz Staro sajmište, mladi iz Beograda i Berlina ponovo se udružuju kroz projekat „Svetlost svitaca – Arheologija sećanja”, istražujući nekadašnji logor Topovske šume. Srpski i nemački đaci će, uz učešće i podršku predstavnika romske i jevrejske zajednice, grupe umetnika, pedagoga i istoričara iz Srbije i Nemačke, transformisati svoja saznanja u digitalni sadržaj koji će biti dostupan u okviru mobilne aplikacije TOTO.

Projekat „Svetlost svitaca – Arheologija sećanja”  je međunarodni projekat kulture sećanja nastao kroz saradnju mladih iz Beograda i Berlina. Kako piše na sajtu Slobodne zone, učesnici projekta traže skrivene tragove prošlosti na istorijskim mestima nacionalsocijalističkog progona, stradanja i istrebljenja, (raz)otkrivaju ih, suočavaju se se sa njom i čine je vidljivom kroz intervencije u javnom prostoru. Oni ne stvaraju samo trenutni sadržaj na mestima sećanja, već kreiraju i transformišu ove intervencije u javnom prostoru u digitalni sadržaj koji će i van lokacije biti dostupan u okviru mobilne aplikacije TOTO.

Nakon uspešno pokrenute aplikacije-virtuelne ture kroz Staro sajmište 2021, nova tema u okviru projekta „Svetlost svitaca – arheologija sećanja” biće Topovske šupe, navodi se u saopštenju za javnost.

Topovske šupe bile su prvi koncentracioni logor za Jevreje i Rome u okupiranoj Srbiji (avgust – novembar 1941) u kojem su internirani muškarci, uglavom iz Banata i Beograda, kasnije skoro svi streljani na stratištima oko Beograda. Logor se nalazio u zgradama, topovskim šupama, koje su bile deo kasarne „Kraljević Andrej” na Autokomandi. Ova lokacija je danas skoro zaboravljena, zapuštena i nepoznata široj javnosti. 

Milovan Pisari sa đacima; Foto: Tanja Drobnjak

Budući da je „Svetlost svitaca” bilaterani projekat kulture sećanja, sem đaka XIII beogradske gimnazije na njemu učestvuju i učenici Srednje škole „Ernst Hekel” iz Berlina, koji istražuju lokalitet nekadašnjeg prinudnog logora Marcan, u kome je bilo internirano oko 1.200 Sinta i Roma.

Srpski i nemački đaci će, uz učešće i podršku predstavnika romske i jevrejske zajednice, grupe umetnika, pedagoga i istoričara iz Srbije i Nemačke, transformisati svoja saznanja u digitalni sadržaj koji će biti dostupan u okviru mobilne aplikacije TOTO. Uz virtuelne šetnje na lokacijama Topovskih šupa i Marcana, svim zainteresovanim učenicima, profesorima i školama na raspolaganju će biti i digitalni priručnik na srpskom, nemačkom i engleskom jeziku. Na taj način tragovi prošlosti ostaće trajno sačuvani i dostupni mladim generacijama, ne samo u Srbiji i Nemačkoj već i šire.

Radionice u XIII beogradskoj gimnaziji; Foto: Tanja Drobnjak

Umetničke radionice u Beogradu vode Maša Seničić i Nikola Polić, a u Berlinu Suzane Hrudina (Suzanne Chrudina) i Branka Pavlović koja je, zajedno sa Polićem, kreator aplikacije „Svetlost svitaca”. Na projektu u Beogradu sarađuju istoričari Nataša Kostić, Milovan Pisari i Aleksandar Todosijević.

Gotova aplikacija biće predstavljena medijima i javnosti početkom decembra.

„Svetlost svitaca – Arheologija sećanja” je projekat Filmskog festivala Slobodna zona, u saradnji sa špreagenten (spreeagenten), nezavisnom pozorišnom trupom iz Berlina, uz podršku Centra za primenjenu istoriju (CPI) Beograd, Evropskog udruženja nastavnika istorije (EuroClio) Beograd, XIII beogradske gimnazije i škole „Ernst Hekel” iz Berlina.

A.G.A.

Prethodni članak

Masovna otpuštanja u Smederevu, tvrdi sindikat „Sloga“

Američka korporacija osuđena da plati odštetu zbog finansiranja terorističke organizacije u Kolumbiji

Sledeći članak