Glasanje o merama štednje: manje bolnica, škola i priuštivog stanovanja u EU

Većina članica EU neće biti u mogućnosti da ispuni postavljene ciljeve za ulaganje u škole, bolnice i za stanovanje zbog novih ekonomskih pravila, pokazalo je istraživanje Konfederacije evropskih sindikata (ETUC).

"Zajedno protiv mera štednje" protest sindikata u Briselu. Foto: ETUC

Čak i podaci Evropske komisije pokazuju da je ulaganje u socijalne usluge u Evropi u ovom momentu za 192 milijarde evra godišnje niže od realnih potreba građana, navodi se.

„Potrebno je povećati ulaganja za 120 milijardi evra godišnje za zdravstvo, 57 milijardi evra za pristupačno stanovanje i 15 milijardi evra za obrazovanje“, navodi se u saopštenju Konfederacije evropskih sindikata.

Međutim, izveštaj koji je uradila Fondacija za novu ekonomiju za potrebe Konfederacije evropskih sindikata pokazuje da osamnaest država članica EU, uključujući Nemačku, Francusku, Italiju, Španiju i Poljsku, ne bi moglo da premosti razlike između potreba građana i ograničenih sredstava na raspolaganju kada se usvoje nove ekonomske mere štednje.

Fiskalne mere EU su zapravo ograničenja javne potrošnje dizajnirana sa namerom da obezbede održivost zaduživanja. Te mere podrazumevaju zahteve od vlada da održavaju budžetske deficite. Ove mere su predložene prošlog aprila, o čemu ste mogli da čitate na Mašini, a Savet i Evropski parlament o tome glasaju uskoro.

Umesto ulaganja u ove važne oblasti socijalne države, države članice bi bile primorane na rezove vredne preko 100 milijardi evra u prvoj godini primene novih fiskalnih mera, na šta upozorava ETUC jer je glasanje o novim fiskalnim merama u Evropskom parlamentu zakazano za 22. april ove godine.

Analiza ovog sindikata pokazuje da bi samo tri države članice EU, Danska, Švedska i Irska, uspele da sa najavljenim rezovima obezbede dovoljno ulaganja u socijalni i zeleni razvoj. Iz tog razloga, zaključuje ETUC, političari treba da prestanu da postavljaju ekonomske ciljeve proizvoljno, i na štetu društvenih, klimatskih i potreba rešavanja problema zapošljavanja.

Takvi rezovi učiniti Evropu siromašnijom, tvrdi ETUC. „Evropa treba ekonomske mere koje stavljaju potrebe radnika i budućnost planete na prvo mesto. Ovaj izveštaj jasno pokazuje posledice: usvajanje predloženih fiskalnih mera značiće manje bolnica, škola i pristupačnih domova u vreme kada pritisak raste na sve tri oblasti“, izjavila je generalna sekretarka ETUC-a, Ester Linč.

„Ova ograničenja za države članice ne smeju biti odobrena. Istraživanja pokazuju da postoji jasna odgovornost EU da uspostavi stalni mehanizam ulaganja na nivou EU u kapacitetu da ispuni svoje socijalne i zelene ciljeve, i da finansira pravu evropsku industrijsku politiku“, zaključuje se.


I.P.

Prethodni članak

„Uspeh je spasiti jednu ženu“, kaže protagonistkinja filma o aktivizmu Romkinja

Republički fond za zdravstveno osiguranje obezbedio je vakcine protiv HPV-a za 2000 studenata

Sledeći članak