Mame su zakon: Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju i Ministarstvo za rad pogrešno tumače odredbu Zakona o Ustavnom sudu

Nadležna ministarstva, da li slučajno ili namerno, pogrešno tumače odredbu Zakona o Ustavnom sudu i nadležnim gradskim i opštinskim upravama i centrima za socijalni rad izdaju pogrešno uputstvo o obeštećenju majki, smatraju iz Udruženja Mame su zakon.

Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju je zajedno sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja 2. avgusta ove godine izdalo Instrukciju o postupanju gradskim i opštinskim upravama i centrima za socijalni rad u vezi sa primenom i sprovođenjem odluka Ustavnog suda.

Međutim, kako iz Udruženja Mame su zakon objašnjavaju, nadležna ministarstva, „da li slučajno ili namerno, pogrešno tumače odredbu Zakona o Ustavnom sudu i nadležnim gradskim/opštinskim upravama i centrima za socijalni rad izdaju pogrešno uputstvo o tome da majke na kojima su primenjivane neustavne odredbe Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom mogu da podnesu zahtev za izmenu pojedinačnog akta (rešenja) koje je konačno i pravnosnažno, ukoliko od konačnosti, odnosno pravnosnažnosti rešenja nije prošlo više od dve godine, a što bi značilo da sva rešenja, koje se tiču neustavnih odredbi Zakona, doneta pre stupanja na snagu odluka Ustavnog suda Srbije neće moći da se izmene“.

Radi se o tome da se pomenuta ministarstva pozivaju na član 61. Zakona o ustavnom sudu koji govori o roku od dve godine, ali isključivo na podnošenje predloga ili inicijative za ocenu ustavnosti u roku od 2 godine od objavljivanja Zakona. Dakle, pomenuti član zakona se, kako izjavljuju Mame su zakon, uopšte ne odnosi na pojedinačna rešenja i stoga je, prema njihovom mišljenju, veoma pogrešno tumačenje nadležnih ministarstava.

Kako dalje pojašnjavaju, sporni Zakon je stupio na snagu 1. jula 2018. godine, a Udruženje Mame su zakon je preko narodnih poslanika iz prošlog saziva Narodne skupštine uputilo Predlog za ocenu ustavnosti zakona 22. februara 2019. godine. To znači da je Udruženje u roku predalo Predlog za ocenu ustavnosti, a da su ga predale posle isteka roka, majke sada ne bi imale pravo na obeštećenje.

Inicijativu je u zakonskom roku pokrenula i Poverenica za zaštitu ravnopravnosti pred Ustavnim sudom.

S obzirom na to da su Predlog za ocenu ustavnosti Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom i druge inicijative podnete u roku, iz Udruženja Majke su zakom, kategorične su u stavu da „sve majke koje su oštećenje od 1. jula 2018. godine moraju da budu obeštećene“.

Iz Mame su zakon poručuju da će se obratiti ministarstvima sa zahtevom da svoje uputstvo usklade sa Zakonom.

Ujedno će se obratiti i Povereniku za zaštitu ravnopravnosti i Ustavnom sudu Srbije i obavestiti ih o pogrešnom tumačenju Zakona od strane ministarstava.

V.K.

Prethodni članak

Prorežimski tabloidi optužili pokret Ne davimo Beograd (NDMBG) za podmetanje požara u Vinči

UN: Temperature će rasti i narednih 30 godina čak i ukoliko hitno preduzmemo radikalne mere za smanjenje emisija gasova staklene bašte

Sledeći članak