Menja se Zakon o korišćenju obnovljivih izvora energije

Od 21. januara do 9. februara u toku će biti javna rasprava o izmenama i dopunama Zakona o korišćenju OIE.

Solarni paneli na krovu kuće; Foto: Tiia Monto / Wikipedia

Ministarstvo rudarstva i energetike navodi da se Zakon menja da bi se osigurala stabilnost elektroenergetskog sistema u okolnostima „masovne integracije varijabilnih obnovljivih izvora energije“, kako prenosi Balkan Green Energy News.

Po navodima Ministarstva, ukupna snaga postojećih solarnih parkova i vetroelektrana je 8.000 MW, a za čak 17.000 MW podneti su zahtevi za priključenje.

Dok je po sadašnjem zakonu EPS odgovoran za balansiranje sistema za sve elektrane, Nacrt predviđa da će Elektroprivreda odgovornost preuzimati samo za elektrane koje dobijaju podsticaje – tržišne premije i fid-in tarife.

Takođe, biće ograničene obaveze Elektromreže Srbije (EMS) i Elektrodistribucije Srbije (EDS) u preuzimanju struje koju proizvedu nove elektrane, tako da će takozvano pravo prioritetnog preuzimanja struje, prema Nacrtu, ubuduće imati samo postrojenja do 400 kW, a od 1. januara 2026. do 200 kW.

I ova novina se, po objašnjenju Ministarstva, uvodi u korist stabilnosti elektroenergetskog sistema.

Iz istih razloga snaga elektrana prozjumera će se ograničiti na 10 MW, a od investitora u nove elektrane se može tražiti i da obezbede uređaje koji garantuju stabilnost, odnosno „novi kapacitet“ koji može da pruži „sistemske usluge regulacije frekvencije“ u vidu konvencionalnih izvora ili skladišta električne energije.

Nacrt uvodi novine i u odnosu proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora energije koji dobijaju tržišne premije i EPS-a, te Ministarstva i Agencije za energetiku (AERS).

Organizacije civilnog društva koje se bave energetikom i zaštitom životne sredine još nisu objavile komentare na Nacrt. U očekivanju komentara, detaljnije o izmenama zakona možete čitati ovde.

I.K.

Prethodni članak

Ohrabrujući rezultati ispitivanja vakcine protiv raka dojke

Oružari u razgovoru sa poslanicima u Narodnoj skupštini

Sledeći članak