Na današnji dan usvojen Zakon o rehabilitaciji

Četnici, domobrani i ustaše nazdravljaju za vreme bitke na Neretvi; Izvor: znaci.net

Na današnji dan 2006. godine usvojen je Zakon o rehabilitaciji. Ovaj akt omogućava vraćanje građanskih i svojinskih prava licima osuđenim od strane narodnooslobodilačkog pokreta i posleratnog režima, uključujući i rehabilitaciju kolaboracionista. Iako je ovaj zakon u neskladu sa Ustavom, promoviše se kao doprinos vrednostima liberalne logike – održanje „vladavine prava“. Na kraju, on predstavlja jednu od bitnih tačaka „prekida sa autoritarnim komunizmom“ i antifašističkim nasleđem, ali ima i značajne materijalne posledice u vidu restitucije imovine. Sudskim rehabilitacijama osuđenika iz socijalističkog perioda okvir daje istorijski revizionizam, dodatno motivisan aktuelnom političkom situacijom.

Više o rehabilitacijama i istorijskom revizionizmu možete pročitati na ovom linku.

Prethodni članak

Zabavni park Šarengrad u Kruševcu planiran pored spomen-parka žrtvama nacističkog terora

Predsednik Sindikalne organizacije Zastava oružje vraćen na posao

Sledeći članak