Na Svetski dan bezbednosti i zdravlja na radu statistike beleže desetine mrtvih i na hiljade povređenih radnika u Srbiji

Svetski dan bezbednosti i zdravlja na radu lokalne i međunarodne radničke organizacije su iskoristile da podsete na potrebu za većim ulaganjima u zaštitu na radu i veću kontrolu poštovanja propisa.

radnik na gradilištu

Međunarodna konfederacija sindikata upozorava da je od 2019. od kada vode te proračune, čak devet miliona radnika umrlo usled povreda na radu ili kao posledica profesionalnih obolevanja. U Srbiji je, kako javlja Fondacija Centar za demokratiju, prema podacima Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, u 2021. godini registrovano 45 smrtnih, 3.455 teških i 17.558 lakih povreda na radu.

Poslednji takav slučaj, koji bi mogao da doprinese ovoj crnoj statistici za 2022. godinu, je incident u rudniku „Soko“ kada je čak osam rudara izubilo život.

Međunarodna organizacija rada (MOR) je publikovala novo istraživanje kojim žele da pokažu značaj socijalnog dijaloga u rešavanju problema zdravlja i bezbednosti na radu. MOR se poziva na period pandemije koronavirusa koji je, prema njihovoj oceni, pokazao značaj saradnje poslodavaca, radnika i sindikata i država u implementiranju mera zaštite na radu kako bi se sačuvali životi tokom ove i neke sledeće krize.

Gaj Rider (Guy Ryder), generalni direktor MOR-a je izjavio da bezbednost i zdravlje na radu moraju da budu prioritet u agendama vlada, kao i da je potrebno da izdvoje dovoljno sredstava za podizanje svesti o ovim problemima i implementaciju mera.

„To znači da firme moraju da poštuju mere bezbednosti i zdravlja na radu (BZR), uspostavljanje odbora za BZR i promovisanje BZR kulture. To znači i da radnici moraju da učestvuju u razvoju BZR mera i njihovoj implementaciji – što prema svim istraživanjima smanjuje broj povreda i smrtnih ishoda. Svi dobijaju ako BZR postane prioritet, kada postoje adekvatna ulaganja i efektivna saradnja“, rekao je Rider.

Povodom dana bezbednosti i zdravlja na radu UGS „Nezavisnost“ takođe podseća na značaj formiranja odbora za BZR kod poslodavaca, na čemu aktivno rade i ističu da postoje pozitivni primeri koji mogu biti uzor drugim kompanijama u Srbiji.

Međunarodna konfederacija sindikata (MKS) poziva vlade da ratifikuju i, još važnije, implementiraju konvencije MOR-a, Konvenciju 155 o bezbednosti i zdravlju na radu i Konvenciju 161 o službama zaštite zdravlja na radu, pošto one ističu praktične korake potrebne za rešavanje izazova koji su svakodnevno pred radnicima. Fondacija Centar za demokratiju podseća na to da je u Srbiji potrebno izvršiti ratifikaciju Konvencije 190 o ukidanju nasilja i uznemiravanja u svetu rada.

Ministarstvo rada i druge relevantne državne institucije nisu imale saopštenja povodom Svetskog dana bezbednosti i zdravlja na radu.

M.M.

Prethodni članak

Zlokobni svetski rekord: u 2021. godini je potrošeno najviše novca na vojsku i naoružanje do sada

Moja dota: pripovedanje kao oblik ženskog otpora

Sledeći članak