Nasilje nad ženama u porastu. Organizacije traže od Vlade da dozvoli kretanje žrtvama nasilja

Foto: Autonomni ženski centar / Facebook

Odbor za ljudska prava Vranje i Udruženje Romkinja Osvit iz Niša poslali su 18. aprila Vladi Predlog dopune Uredbe o zabrani kretanja. Cilj predloga dopune jeste da se ženama i deci koja tokom izolacije i trajanja policijskog časa trpe nasilje omogući da neometano i nekažnjeno napuste svoje domove.

Ove organizacije, koje uslugu SOS telefona za žene sa iskustvom nasilja pružaju 24 sata 7 dana u nedelji, predlažu Vladi da pošalje jasnu poruku svim ženama i deci koja trpe nasilje da je dozvoljeno napustiti kuću. One predlažu Vladi da to učini tako što će uspostaviti jasan pravni okvir za postupanje policije i prekršajnih sudova, ali i tako što se dozvoljena udaljenost od mesta stanovanja takođe neće ograničavati.

Kretanje bez dozvole tokom policijskog časa kažnjava se bez uzimanja u obzir okolnosti u kojima se žrtve nasilja nalaze. Budući da se visina prekršajne kazne kreće u rasponu od 50 000 do 150 000 dinara, strah od posledica sprečava žene i decu žrtve nasilja da potraže pomoć.

SOS telefon za žene sa iskustvom nasilja u Vranju tokom marta zabeležio je 25% više poziva u odnosu na februar, dok je SOS telefon na romskom i srpskom jeziku iz Niša zabeležio 50% više poziva u istom periodu. Porast muškog nasilja prema ženama uočen je u brojnim zemljama širom sveta tokom epidemije virusa korona, na šta je ukazao i generalni sektretat Ujedinjenih nacija Antonio Gutjereš.

Aktivistkinje Odbora za ljudska prava Vranje i Udruženja Romkinja Osvit iz Niša u predlogu koji su uputile Vladi ističu da izolacija i kaznena politika tokom trajanja policijskog časa ohrabruju nasilnike, jer im poručuju da su žrtve primorane da ostanu u kući. Ovaj predlog dopune Uredbe o zabrani kretanja u skladu je sa preporukama Deklaracije o primeni Istanbulske konvencije u vreme pandemije virusa korona, usvojene 20. aprila u Strazburu.

Deklaracija naglašava obavezu država članica Istanbulske konvencije, koju je Srbija ratifikovala 2013. godine, da i tokom pandemije sprečava, istražuje i kažnjava nasilje prema ženama i nasilje u porodici.

J.L.

Prethodni članak

Da li Socijalno-ekonomski savet zaista podržava politiku predsednika i Vlade Srbije?

Gorke investitorske suze: de fakto i de jure

Sledeći članak