Nova planska praksa vam pomaže dešifrujete planske dokumente pre nego što vam bager dođe pod prozor

Organizacija Nova planska praksa je pokrenula ediciju „Razumevanje planskih dokumenata kao preduslov participacije”, koja pomaže građanima da razumeju urbanističko planiranje i u njega se uključe.

Prve tri publikacije iz edicije posvećene su trima najznačajnijim dokumentima u oblasti urbanističkog planiranja koji su se našli na javnim uvidima u toku 2022. godine, kažu iz Nove planske prakse. U pitanju su Plan generalne regulacije Beograda (PGR), Generalni urbanistički plan Beograda 2041 (GUP) i koncept politike urbanog razvoja.

Urbanistkinje iz Nove planske prakse podsećaju na to da je PGR Beograda najvažniji operativni urbanistički plan glavnog grada „koji komplet reformiše urbanističko planiranje“, a GUP Beograda najvažniji strateški urbanistički plan. Građani bi imali razloga da o njima znaju nešto više i da je izradu ovih planova motivisala dobrobit građana, a gradska uprava građanima zainteresovanim za učešće u njihovom definisanju širom otvorila vrata, a mejnstrim mediji o njima temeljno izveštavali.

Dobro znamo da to nije slučaj. PGR je predstavljen za vreme prethodnih novogodišnjih praznika, a GUP u jeku leta, sa kratkim rokovima za reagovanje.

„Sami ovi dokumenti su obimni, složeni i zahtevaju poznavanje stručnih urbanističkih pojmova i tema. Procedure njihovog donošenja nisu ništa manje komplikovane, odgovornosti i učesnici su nejasni, a reagovanje za vreme javnih uvida od 15 ili 30 dana je često nemoguće“, kažu iz Nove planske prakse.

Šta vas se tiče? „Tako se krajem godine na javnom uvidu našao urbanistički projekat za blok 67a, tokom kojeg su stanari uvideli da im se u neposrednom komšiluku umesto dugo planiranih vrtića i škole grade crkva i stambeno-poslovni kompleks, ali i da je vreme za primedbovanje ‘davno prošlo‘“, jer je izmena, naglašavaju urbanistkinje, utemeljena nekoliko meseci ranije, upravo usvajanjem izmenjenog PGR-a.

„Ovaj slučaj, o kome je više reči ovde, ilustruje zašto je važno da javnost ima prilike i načina da se uključi u donošenje urbanističkih planova koji trasiraju pravac razvoga čitavog grada, kao što su PGR i GUP, i da razume na koji način odluke ucrtane u tim planovima se manifestuju u neposrednom i širem okruženju (a pre nego što se suoči s izgradnjom)“, kažu iz Nove planske prakse.

U ovoj organizaciji naglašavaju da se, uprkos poteškoćama, sve više građana, komšijskih inicijativa, neformalnih grupa i stručnih organizacija interesuje i uključuje u procedure izrade planske dokumentacije. Nova planska praksa je zato izdala i publikaciju Mali veliki pojmovnik urbanističkog planiranja na našem i engleskom jeziku.

Sve publikacije su dostupne na veb sajtu Interaktivni urbanizam u sekciji Publikacije, a nakon praznika će se održati i njihova promocija na kojoj će moći da se preuzmu (ograničene količine) štampanih primeraka.

I.K.

Prethodni članak

Zašto SPS sabotira smenu direktorke klinike Laza Lazarević, pitaju štrajkači

Protest zaposlenih u Ziđinu u Boru

Sledeći članak