Pacijenti iz Paunove nastavljaju lečenje na privremenoj lokaciji, ali ne odustaju ni od monitoringa dešavanja na staroj

„Za višemesečne poteškoće pacijenata i porodica sa svih terapijskih grupa odgovorne nadležne institucije nisu odgovarale i nadamo se da se ovako nešto više neće ponoviti“, istakla je Inicijativa pacijenata dnevne bolnice za lečenje zavisnosti „Prim. dr Branko Gačić“.

Inicijativa pacijenata Paunove

Pacijenti dnevne bolnice za bolesti zavisnosti „Prim. dr Branko Gačić“ su proveli pet meseci bez adekvatne medicinske nege i podrške. Svih pet meseci zbog roga su propatile i njihove porodice.

Razlog za diskontinuitet lečenja je dvostruk: s jedne strane, zgrada u kojoj su se ranije lečili je proglašena neuslovnom i određena za rušenje krajem jula 2023. godine; sa druge, pacijentima sve do 13. decembra nije određena alternativna lokacija za lečenje.

Pacijenti i njihove porodice okupljeni u Inicijativu pacijenata Paunove su održali više od deset protestnih okupljanja, o kojima smo izveštavali. Oni su skretali pažnju na to da je stanje pacijenata alarmantno, a da će se prave posledice diskontinuiteta lečenja tek osetiti.

Oni su podsećali na to da je adekvatna, izabrana, medicinska pomoć ustavno i zakonsko pravo svakog građanina, kao i da je Dnevna bolnica „Prim. dr Branko Gačić“ specijalizovana i za lečenje posebno ranjivih grupa, kao što su adolescenti od 12-18 godina, kao i žena koje se leče od alkoholizma, kockanja i psihoaktivnih supstanci.

Pacijenti konačno nastavili lečenje, ali rušenje starog objekta zakonski sporno

U najnovijem obraćanju inicijativa pacijenata je ocenila da je privremeni smeštaj u prostorijama DZ Vračar u Kneginje Zorke 15 relativno zadovoljavajući. Po njihovim rečima, uslovi u novom objektu su pristojni, iako nisu do kraja završeni svi radovi; u odnosu na prethodni objekat u Paunovoj, prostor za rad sa grupama i klubom je manji, nema salu koju bi mogla da okupi sve pacijente na većim događajima na Klubu, nema dvorište, dostupan parking za pacijente i što je najspornije – nema privatnosti od oka javnosti, drugih pacijenata Doma zdravlja ni komšiluka. „Ali, važno je da je osnovni zahtev Inicijative pacijenata Paunove ISPUNJEN, a to je da su pacijenti konačno nastavili ili započeli svoje izabrano lečenje nakon 5 meseci!

Inicijativa pacijenata nastavlja da ukazuje na zakonski sporne momenta u vezi sa rušenjem objekta u Paunovoj:

„Da podsetimo – bolnici u Paunovoj zabranjen je rad Rešenjem građevinske inspekcije izvršenog 25. jula o.g. i zabrana ‚’traje dok se zaštitnim merama ne otklone nedostaci koji predstavljaju opasnost za korišćenje objekta‘. Uprkos tome, radovi u Paunovoj nikada nisu otpočeli, preseljenje na Vračar je trajalo skoro 5 meseci i na kraju objekti u Paunovoj su srušeni!“ Rušenje je obavljeno 29. decembra.

„Takođe, podsećamo da je sve što smo pokušali pravnim sredstvima ostalo BEZ ODGOVORA: Poverenik za zaštitu ravnopravnosti nikada nije odgovorio na naše Pritužbe upućene na ime Grada, Ministarstva zdravlja i Građevinske inspekcije i kršenju naših ustavnih i zakonskih prava na izabrano lečenje; da nam Institut za mentalno zdravlje nikada nije odgovorio na Molbu za dodatno veštačenje troškova za sanaciju Paunove, za koju su pacijenti bili spremni da obezbede sredstava; da nam Građevinska inspekcija nije odgovorila na Predlog o ukidanju Rešenja o zatvaranju jer je bilo nezakonito; kao i da na Žalbu IMZ-a Građevinskoj inspekciji povodom zatvaranja Paunove takođe, koliko nam je poznato, nikada nije odgovoreno“, konstatuje se u saopštenju pacijenata.

U saopštenju se tvrdi da su objekti javne svojine Grada Beograda srušeni bez postavljene obavezne table koja bi dala informaciju javnosti o broju pod kojim je zahtev zaveden, te saznalo ko je predao zahtev, ko odobrio i izdao nalog o rušenju i sa kojom namerom.

„Osnovano izražavamo bojazan da se na tom mestu neće izgraditi veći objekat sa planiranom namenom specijalizovanog zdravstvenog centra – prema važećem Planu detaljne regulacije naselja Banjica – te trajno rešenje za Dnevnu bolnicu, već nešto sasvim drugo!“, ponovili su pacijenti dnevne bolnice i njihove porodice.

Oni su naglasli da će nastaviti da pomno prate šta će se na toj lokaciji dalje dešavati i da li će biti poštovana važeća detaljna planska regulacija. Podsećaju i na to da ona predviđa uklanjanje postojećih objekata, al isključivo zbog izgradnje novog kompleksa Instituta za mentalno zdravlje 4 puta većeg kapaciteta (1800m2).

Paunova lečila 40 godina

Inicijativa pacijenata Paunove se zahvalila svima koji su doprineli da se lečenje nastavi: svojim porodicama, terapeutima i doktorima koji su podržavali pacijente, svim pacijentima koji su uzeli učešća, građanima koji su potpisali peticiju i izražavali solidarnost na protestima, novinarima, medijima i organizacijama „koji su pokazali da im je stalo do očuvanja i zaštite mentalnog zdravlja prateći ovaj slučaj i pružanjem podrške mesecima“.

Dnevna bolnica „Prim. dr Branko Gačić“ u Paunovoj 2 uspešno je lečila bolesti zavisnosti sistemskom porodičnom terapijom u zajednici preko 40 godina i vraćala zalečenog pojedinca i porodicu u zdravu funkciju društva. „Ona je specijalizovana, između ostalog, i za lečenje posebno ranjivih grupa, kao što su deca od 12-18 godina koja se leče od video igara i kompjutera, kao i žena koje se leče od alkoholizma, patološkog kockanja, psihoaktivnih supstanci i zavisnosti od tableta“, naglašava se u saopštenju.

I.K.

Prethodni članak

Podsećanje na zaboravljenu komunističku istoriju nedeljnika NIN

Božićna vandalizacija kao izazov solidarnosti

Sledeći članak