Pravo na vodu: obustaviti prodaju Instituta „Jaroslav Černi“

Inicijativa Pravo na vodu zahteva od Vlade da odustane od prodaje državnog vodoprivrednog instituta.

Hidroelektrana Đerdap

Ministarstvo privrede je prvog oktobra objavilo javni poziv za privatizaciju Instituta za vodoprivredu „Jaroslav Černi“. Država je vlasnik 92% instituta, koji je registrovan kao akcionarsko društvo, a prodaje ga za 2.5 miliona evra.

Inicijativa Pravo na vodu je danas apelovala na stručnu i akademsku javnost da se usprotive privatizaciji ovog instituta, pozivajući ih da ustanu u odbranu javnog interesa i prirodnih dobara u Srbiji.

„Kvalitetne naučne analize i stručna rešenja u oblasti upravljanja vodama od neprocenjivog su značaja za celo društvo imajući u vidu narastajuću opasnost od klimatskih promena, suša i poplava, zagađenja i preterane eksploatacije, kao i tendenciju otimanja i privatizacije vodnih dobara. Jedini saveznik u borbi za očuvanje ovog, za život neophodnog, prirodnog dobra i ljudskog prava jesu nezavisni stručnjaci koji nude održiva rešenja“, kaže se u saopštenju Prava na vodu.

Predstavnici civilnog društva podsećaju javnost na to da su svi najznačajniji hidrotehnički objekti i sistemi u Srbiji izgrađeni na osnovu analiza instituta „Jaroslav Černi“. Na ovaj dugi spisak spadaju: kanal Dunav-Tisa-Dunav, hidroelektrane Đerdap, Zvornik, Bajina Bašta, Višegrad, kanalizacioni sistemi Beograda, Niša, Zrenjanina, Trstenika i Nikšića; kompleksne vodoprivredne studije, uključujući Vodoprivredne osnove Republike Srbije, Vojvodine, Kosova, Crne Gore, Studija „Vode za 21. vek“, Studija održivog razvoja sektora voda u Srbiji; brojna lučka i pristanišna pomorska i rečna postrojenja u zemlji i inostranstvu.

Institut je takođe potpisnik studija i projekata za uređenje rečnih slivova i odbrane od poplava reka Dunav, Sava, Drina, Morava, Jadar i mnogih drugih, te studija kvaliteta voda i ocena stanja i sigurnosti građevinskih objekata na „skoro svim značajnijim hidrotehničkim konstrukcijama u Srbiji i bližem okruženju“, kako se navodi u jednoj publikaciji Instituta.

„Jaroslav Černi“ je osnovan je 1947. godine sa zadatkom da podrži razvoj i funkcionisanje hidroenergetskog sektora u Jugoslaviji, navodi se u godišnjaku instituta. U pitanju je vodeća domaća i naučno-istraživačka institucija od strateškog i regionalnog značaja. Pored radova na teritoriji cele bivše Jugoslavije, naučnici i inženjeri iz Černog učestvovali su izgradnji hidrotehničkih i vodoprivrednih sistema u Libiji, Iraku, Iranu, Alžiru, Peruu, i drugde.

Pravo na vodu skreće pažnju na to da se vodoprivredni institut prodaje za 2.5 miliona evra u istom trenutku kada je najavljeno stotinu puta veće ulaganje u objekat Nacionalnog stadiona. Po navodima medija, „Jaroslav Černi“ posluje sa dobitkom, što njegovo privatizovanje čini dodatno neopravdanim.

Privatizacija jedinog vodoprivrednog instituta u Srbiji najavljuje se od početka godine. Ministarstvo privrede je u maju objavljivalo javni poziv za prikupljanje pisama zainteresovanosti za privatizaciju Instituta, a predstavnici civilnog društva od vlasti zahtevali da objasni motivaciju za prodaju. Više opozicionih stranaka je u različitim navratima optuživalo vlasti da privatizacijom instituta žele da olakšaju pribavljanje pozitivnih stručnih mišljenja u vezi sa spornim projektima poput Novog Sada na vodi i projekta urbanizacije Makiškog polja. Institut je angažovan i na izradi studije opravdanosti i generalnog projekta izgradnje vodoizvorišta podzemnih voda na Velikom ratnom ostrvu.

I.K.

Prethodni članak

Odgovor na nepristupačne cene stanova nije rast ponude na tržištu, nego van njega

Kompanija Fejsbuk daje prednost profitu nad javnim dobrom

Sledeći članak