Romi između multikulturalizma i politike štednje

Ilustracija: KURS
Ilustracija: KURS

Promocija publikacije Romi između multikulturalizma i politike štednje održava se večeras u Centru za kulturnu dekontaminaciju s početkom u 18 časova.

Tekstovi sabrani u ovoj publikaciji predstavljaju presek najvažnijih tema kojima se Forum Roma Srbije bavio u okviru svog petogodišnjeg programa političke edukacije.

Politička edukacija ove organizacije fokusirala se kako na kritičko promatranje aktuelnih politika i dosadašnjeg institucionalnog okvira inkluzije, tako i na podsticanje ideje samoorganizovanja romskih zajednica unutar širih, progresivnih društvenih borbi.

Shodno tome, publikacija predstavlja alternativni pristup dosadašnjim, uobičajenim politikama inkluzije, adresirajući pitanja socijalno-ekonomskog položaja i diskriminacije Roma i Romkinja kao sastavne delove aktuelnih političkih i ekonomskih odnosa, a ne isključivo kao probleme jedne etničke zajednice.

Na promociji će govoriti saradnici i saradnice Foruma Roma Srbije: Maja Solar, članica kolektiva Gerusija i dugogodišnja saradnica Foruma Roma Srbije, Miloš Baković Jadžić, član Centra za politike emancipacije i Levog samita Srbije i Andraš Juhas, kourednik portala Mašina i član Levog samita Srbije, dok razgovor moderira Tamara Baković Jadžić, članica Foruma Roma Srbije i Levog samita Srbije.

A.J.

Prethodni članak

Izglasan „zakon o robovlasništvu“ u Mađarskoj

Sačekaj strpljivo dan

Sledeći članak